Jak jsem dělal lodní průkaz

Poprvé jsem o lodním průkazu začal uvažovat, když jsem před pár lety navštívil výstavu lodí v pražských Letňanech. Původně jsem se tam šel podívat na karavany, ale místo toho mě tam uchvátily lodě a byl jsem jak Alenka v říší divů. Od té doby jsem začal snít o tom, že si udělám lodní průkaz a budu se plavit po řekách a mořích. Moje žádost po lodním průkazu rostla o to více, když si rodičů soused pořídil pěknou říční jachtu, a když si udělal kapitánský průkaz na moře nejprve jeden kamarád a hned po něm druhý kamarád.

Úvahy

Vzhledem k tomu, že jsem se mezitím pustil do stavby rodinného domu, myšlenky na dělání lodního průkazu se trochu upozadily. Přesto jsem sem tam listoval katalogy jachet. Když jsem si koncem roku 2019 udělal zbrojní průkaz, uvažoval jsem, že hned následující rok bych si mohl udělat onen vytoužený lodní průkaz. Vzhledem k tomu, co se začalo dít v roce 2020, myšlenky na lodní průkaz šly opět do pozadí. Dělat si průkaz na mořskou jachtu jsem pustil úplně z hlavy vzhledem na problémy s cestováním v tomto roce. Více mě přesto lákaly říční jachty, protože ty je snazší si častěji půjčit, není potřeba kvůli nim cestovat daleko, a pokud bych se jednou rozhodl pro svoji vlastní, jsou i dostupnější. Proto jsem začal uvažovat, že začnu s lodním průkazem na říční lodě.

V září jsem začal řešit, za co utratím Sodexo body, kterých se mi za rok 2020 nastřádalo hodně. Zjistil jsem, že se dají utratit i na Slevomatu. Začal jsem listovat Slevomatem a narazil na lodní kurz na motorové lodě zakončený praktickou zkouškou od Lodní školy za 4.500 Kč. Kurz jsem ihned zakoupil, zarezervoval si termín v říjnu a začal se těšit na kurz.

Příprava

Hned jak jsem zakoupil kurz, začal jsem s teoretickou přípravou. Našel jsem pěkně zpracované testovací otázky i s možností si dělat testy. Nabízí k tomu i mobilní aplikaci, kterou jsem si stáhl do telefonu, protože to pro mě bylo pohodlnější. Za testy se v mobilní aplikaci platí jednorázový ale zcela zanedbatelný poplatek (na iOS, na Androidu netuším).

Kategie Vůdce malého plavidla M408 otázek, všechny jsem si je postupně prošel a začal si zkoušet dělat testy. Na kurzu jsem si pak ještě připlatil za 900 Kč kategorii Vůdce malého plavidla C, kde je 215 otázek, ale je výhoda, že některé otázky se dají odvodit dle kategorii M.

Otázky pro kategorii M se týkají plavebního provozu, noční a denní signalizace, zvukových signálů, signalizace pro řízení plavby na vodní cestě, vytyčení vodních cest, základů konstrukce plavidel a základní první pomoci. U testu je 35 otázek a je potřeba jich zodopovědět správně alespoň 30 otázek.

Otázky pro kategorii C se týkají mezinárodního námořního práva a předpisů, základů navigace a značení mořských vodních cest, základů meteorologie a základů bezpečnosti a záchrany života na moři. U testu je 28 otázek a je potřeba jich zodopovědět správně alespoň 24 otázek.

S kategorií M mohu plout na řekách a to jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. S kategorií C mohu plout na moři do 1 námořní míle (1852 metrů) od pobřeží. Mohu tedy z Prahy doplout na moře a podél pobřeží se plavit dále (pokud  je na to plavidlo stavěné).

Kurz

Trochu jsem měl strach, zda kurz vůbec proběhne vzhledem k epidemiologické situaci, nakonec proběhl, ale v trochu upravené formě. Rozdělili nás do více skupinek po dvou, chybělo i občerstvení, ale to mi nevadilo.

Na kurz jsem se dostavil do Holešovického přístavu, kde jsem na lodi byl pouze já, instruktor a druhý student. Odvázali jsme loď a vypluli. Nejprve jsem kormidloval já. Plul jsem proti proudu ke Štvanici, kde jsem se proplavil plavebním průplavem. O kus dál za jedním Štefánikovým mostem jsem loď otočil a kormidlování převzal druhý kolega. Instruktor se nás cestou ptal na pravidla a hlavně na značení. Druhý student doplul za most Barikádníků, kde jsme se učili přistávat u břehu. Tam k nám přistoupil další instruktor, který měl na starosti, zda dostaneme potvrzení o praktické zkoušce či nikoli. Chtěl vidět, jak umíme manipulovat s lodí a hlavně přistávat u břehu.

Pak jsem s lodí doplul zpět do Holešovického přístavu, kde jsme dostali potvrzení o praktické zkoušce a vyplnili žádost k teoretické zkoušce na plavební úřad.

Zkouška

Byl jsem přihlášen k teoretické zkoušce na 8.12.2020 na plavební úřadu v Praze Holešovicích. Epidemiologická situace v ČR se však začala zhoršovat, takže došlo ke zrušení termínů v listopadu. Trnul jsem, aby nezrušili i můj prosincový termín, který byl tento rok poslední. Naštěstí termín zrušen nebyl, pouze mi posunuli čas, aby tam nebylo ve stejnou dobu moc lidí.

Nejprve si mě zkontrolovali, vyfotili na lodní průkaz a následně byl usazen k počítači, kde jsem začal s testem na kategorii M. Pokud bych v tomto testu neuspěl, testem na kategorii C už bych nepokračoval. Test jsem udělal bez jediné chyby, takže jsem pokračoval kategorií C, který jsem též udělal bez jediné chyby. Následně mi na počkání byl vystaven lodní průkaz.  Přesněji se jedná o Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla, současně platí pro ČR jako Průkaz vůdce malého plavidla.

Zhodnocení

Celkově mi nepřijde nijak složité získat lodní průkaz. Praktická zkouška je velmi jednoduchá při srovnání s řidičským oprávněním nebo dokonce se zbrojním průkazem, kde například zkouška z manipulace se zbraní je naopak velmi obtížná a mnoho lidí v ní neuspěje.

Co se týče testovacích otázek, tak na ty je potřeba se prostě naučit, jako kdekoli jinde. Některé věci je prostě potřeba se naučit, některé věci jsou logické, a dají se snadno odvodit a zapamatovat, a jiné se prolínají všemi testy, což jsou otázky týkající se například zdravotní pomoci. Pokud se však někdo zvládne naučit otázky na řidičský, zbrojní či jiný průkaz, zvládne se naučit i tyto.

Co dál

Uděláním lodního průkazu to ale nekončí, neboť nemám všechny kategorie. Určitě si rád, pravděpodobně v roce 2021, přidělám ještě kategorii Vůdce malého plavidla S, což jsou malé plachetnice. Tu je možno opět získat pouze po udělání kurzu zakončeného praktickou zkouškou. Časem si chci ještě udělat kapitánský průkaz na kategorii Kapitán C, což mi umožní plout na mořích do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřeží. Tu lze rozšířit na kategorii B a následně A, ale na to je potřeba mít něco nejprve odpluto s kategorií C.

Co si však plánuji co nejdříve udělat, je průkaz na lodní vysílačky. Nejprve pro kategorie OFV a OFP a časem i na kategorii SRC. Je to dobré k tomu, že budu moci poslouchat jiné lodě a komunikovat s nimi, a že budu moci komunikovat s plavebními komorami. Pro získání průkazu je opět potřeba absolvovat kurz a udělat zkoušku na ČTÚ. A vzhledem k tomu, že průkaz je mezinárodní, je potřeba alespoň základní znalost angličtiny, s čímž problém mít nebudu.

A jednou, doufám, si pořídím svoji vlastní jachtu, s níž půjde plout nejen po řekách ale i po moři.

Jak jsem dělal zbrojní průkaz

Když si před několika lety kamarád udělal zbrojní průkaz, začal jsem uvažovat, že bych si také mohl zbrojní průkaz udělat. Do té doby jsem pistoli držel jen kdysi v devadesátých letech, kdy jsem chodil na střední, a to tak, že jsem si ji vzal na pár vteřin jen do ruky. Pak jsem si jako dítě ještě vystřelil ze vzduchovky, pokud se to jako zbraň dá počítat, neboť na vzduchovku není potřeba zbrojní průkaz. Zbraněmi jsem byl tedy nepolíben, čiže to byly pouhé úvahy, že bych si mohl někdy v budoucnu udělat také zbrojní průkaz jako můj kamarád.

Úvahy

Když jsem pracoval na softwarovém projektu v Praze na Florenci, věděl jsem, že se tam nalézá střelnice. Začal jsem uvažovat, že když už ji mám u nosu, mohl bych si tam zajít na přípravný kurz. V té době však zůstalo jen u úvah. Když jsem odešel na jiný projekt do jiné části Prahy, úvahy na zbrojní průkaz mě přešly. Když jsem se však vrátil na Florenc na jiný projekt, úvahy se opět vynořily. Ani jednou jsem však úvahy nezrealizoval. Možná i proto, že v té době jsem se začal věnovat hodně kuželkám a dalším záležitostem. Uvažovat o zbrojním průkazu jsem však nepřestal.

Když jsem přešel do nového (a zatím posledního) zaměstnání, tak jsem měl v práci šéfa, který nejenže zbrojní průkaz měl, ale zbraně má jako koníček a zbraň nosí neustále sebou. Začali jsme se o tom více bavit, naposílal mi odkazy, stáhl jsem si mobilní aplikaci s testy a začal jsem se učit.

Příprava

Ze začátku mi testy vůbec nešly. Dělal jsem spoustu chyb, ale procházel jsem si otázky a každý den si udělal alespoň jeden test. Kolega se mnou jednoho dne udělal rozborku a sborku a napáskování zásobníku a následně mě vzal i na střelnici do Prahy Suchodole, kde jsem si poprvé zastřílel z pistole – z Glocka. Ze začátku jsem strhával, ale pak už mi to šlo.

Dále jsem se učil otázky a poté jsem k tomu přidal i nauku o zbraních a nábojích. To jsem se učil z perfektně zpracovaných stránek zbranekvalitne.cz. Když už jsem se cítil jistý a otázky dělal bez jediné chyby či výjimečně s jednou chybou, tak jsem se rozhodl přihlásit se ke zkoušce z odborné způsobilosti a opět jsem se domluvil s kolegou, že zajdeme potrénovat střelby. Při zkoušce je potřeba se trefit do terče alespoň čtyřmi ranami z pěti. Není potřeba se trefit do černého, ale do kruhů, tedy kamkoli. Navíc se střílí z deseti metrů, takže to zase tak těžké není, ale příprava je určitě potřeba.

Víkend před zkouškou jsem si ještě zaplatil individuální kurz manipulace se zbraní a druhý den i hromadný kurz na střelnici na Černém Mostě, na níž jsem posléze ve středu dělal zkoušky. Kurz byl výborně zpracovaný, instruktor v tom měl očividně dlouhou praxi, takže mě výborně připravil. Po individuálním kurzu v sobotu jsem si stále některými věcmi nebyl jist, proto jsem dorazil i v neděli na hromadný kurz, kde nás bylo pět, a bez něhož si myslím, že bych to neudělal, že bych nebyl dostatečně připraven.

Zkouška

Na zkoušku jsem dorazil na devátou hodinu, na střelnici již čekala většina účastníků, co dělali zkoušku napoprvé. Celkem nás zkoušku dělalo napoprvé 13 a navíc 5 lidí, kteří neudělali napoprvé manipulaci, opakovalo manipulaci. My, co jsme dělali zkoušku napoprvé, jsme museli dělat písemnou zkoušku, přičemž jsme uspěli všichni. Jak jsem se dověděl, všichni se učili ze stejných stánek jako já. Pokud by někdo neuspěl, dostal by stopku na 3 měsíce a musel by si znovu dělat zdravotní prohlídku, která platí jen 3 měsíce, a znovu podávat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti.

Pak následovala druhá část zkoušky a to manipulace se zbraní. Do ní patří jak samotná manipulace se zbraní, tak i odstraňování závad, tak i rozborka a sborka. Dělá se buď s krátkou zbraní nebo (i) s dlouho zbraní případně i brokovnicí. Záleží na skupinách, o které uchazeč žádá. Já žádal o skupiny B (sport) a E (obrana).

Nejprve šli ti, co zkoušku opakovali podruhé. Byl jsem rád, že nejdu první, byl bych asi dost nervózní. Byli to čtyři ženy a jeden muž. Udělala jen jediná žena z nich. Neměla však ještě vyhráno, musela čekat na třetí a poslední část a to na střelby. Pak přišla řada na nás, kdo jsme to dělali poprvé. První muž šel, neudělal, druhý šel, neudělal a tak to to pokračoval. Každý tam byl kolem čtvrt hodiny. Po poledni už nás tam nezbývala ani polovina a úspěšnost byla děsivá, nikdo z těch, co to dělali poprvé, to zatím neudělal.

Pak měla být přestávka na oběd s tím, že ještě vezmou jednoho člověka. Šla tam jedna holka, co dělá u policie, a kde ji i připravovali. Ta to dala. Konečně někdo. Po obědě už nás tam čekalo jen 6. První šel a neudělal, druhý to samé, opět to vypadalo děsivě. Já šel nakonec až jako poslední. Do té doby byla statistika taková, že to udělala jen jedna žena, co šla podruhé a jedna holka, co šla poprvé. Z nás, co jsme to dělali poprvé, jsme byli všichni muži, až na jednu holku. Pak konečně přišla řada na mě.

Nejprve jsem byl nervózní, abych nebyl výjimka, co to neudělá, pak jsem se zklidnil, když někteří neudělali, pak jsem opět znervózněl, když byla vysoká neúspěšnost, ale rozhodl jsem se tomu nepoddat a udělat vše pro úspěšné dokončení zkoušky, věděl jsem, že přípravě jsem dal, co jsem mohl, a tak jsem se zklidnil, než jsem šel na řadu. Byl jsem rozhodnut, že já uspěji.

Manipulace

Manipulaci jsem dělal jen s pistolí CZ 75. Dostal jsem příkaz nabít a připravit ke střelbě. Na stole ležel již nabitý zásobník. Věděl jsem, že bych zásobník měl nabíjet sám, abych věděl, zda je v pořádku. Proto jsem oznámil, že si zásobník nejprve vybiji, abych si ověřil, že je v pořádku. Pak jsem zásobník znovu nabil. Následně jsem provedl kontrolu zbraně: kontrola, že ve zbrani není zásobní, kontrola komory hlavně, kontrola zásobníkové šachty, nabití a mířená rána jistoty. Následně jsem nabil zásobník, dorazil ho a zkontroloval, zda je tam pevně. Nabil jsem zbraň a zkontroloval si, že je v komoře připraven náboj a dorazil závěr. Následně jsem zahlásil, že jsem připraven ke střelbě.

Dostal jsem příkaz vybít. Vyndal jsem tedy zásobník, vyhodil náboj a opět provedl kontrolu zbraně. Začínala opět tím, že jsem zespodu sáhl prstem do zásobníkové šachty, že tam není zásobník, byť už jsem ho vyndal. A dokončil kontrolu jako předtím, provedl mířenou ránu jistoty a odložil zbraň na střeleckou pozici a vybil zásobník. Celou dobu jsem mířil pouze do bezpečného prostoru a prst se spouště dotkl jen při mířených ránách jistoty. Pokud bych něco z toho udělal jinak, dostal bych stopku na dva týdny až dva měsíce, abych manipulaci mohl opakovat, přičemž opakovat bych mohl jen jednou, pak bych musel znovu na zdravotní prohlídku a znovu podávat přihlášku.

Opět jsem dostal rozkaz nabít a připravit ke střelbě. Opět jsem provedl to samé, jako předtím. Nyní jsem dostal příkaz vystřelit. Celou dobu se pracuje se slepými náboji. Zmáčkl jsem spoušť. Komisař zahlásil, zádržka. Na mě bylo předvést, jak bych to řešil. Vyndal jsem zásobník, vyhodil jsem náboj z komory a opět provedl tu samou kontrolu zbraně, provedl mířenou ránu jistoty a odložil zbraň na střeleckou pozici.

Opět jsme dostal stejný rozkaz a nyní řešil selhač. Při selhači je nejprve nutno čekat alespoň 30 vteřin, jestli rána ještě dodatečně nevyjde, neudělat to, opět to znamená neúspěch ve zkoušce. Následně se pokračuje standardně, vyndání zásobníku, kontrola zbraně, mířená rána jistoty a odložení zbraně na střeleckou pozici.

A zase ten stejný rozkaz. Nyní to byla slabá rána. Tady se může ale i nemusí čekat 30 vteřin, záleží spíše na komisaři, proto jsem pro jistotu řekl, že budu čekat 30 vteřin, tím člověk nic nezkazí. Pak následovalo opět vyndání zásobníku, úplně stejná kontrola jako předtím, ale nyní nenásledovala mířená rána jistoty, a ani nesmí následovat, ale následovala rozborka zbraně a kontrola hlavně, že tam není náboj. I při rozborce a kontrole hlavně je nutné celou dobu mířit do bezpečného prostoru.

Pak následoval rozkaz složit zbraň. Vzal jsem hlaveň a provedl kontrolu, že v ní není náboj. Už od této doby je opět nutné mířit do bezpečného prostoru. Složil jsem zbraň, jen zásobník zůstal odložen na stole. Pak jsem provedl úplně stejnou kontrolu jako předtím. I přesto, že jsem nevložil zásobník do zbraně, začal jsem tím, že jsem si prstem zespodu zkontroloval, že ve zbrani není zásobník. Provedl jsem mířenou ránu jistoty. Tím to ale nekončilo, zajistil jsem pojistku, zkontroloval, že závěr drží a nejde stisknout spoušť, následně jsem odjistil pojistku a odložil zbraň na střeleckou pozici.

Při rozborce mi při vyndavání vypadl závěr na stůl, neřešil jsem ho a nechal ho tam ležet. I kdyby spadl na zem, je potřeba nejprve dokončit rozborku a až poté ho sebrat, ale dobré je se komisaře nejprve zeptat. To samé je s náboji. Při manipulaci se závěrem náboj může vyletět na zem. Je potřeba vše nejprve dokončit, pak se zeptat komisaře, zda ho mohu sebrat a až pak ho sebrat, očistit a odložit.

Při nabíjení zásobníku je naopak potřeba si poklepat zásobníkem o dlaň, aby se v něm srovnaly náboje.

Double feed jsem již nedostal, ale to by se řešilo jako zádržka. Zkouška z manipulace skončila a mně bylo oznámeno, že úspěšně. Následně mě pochválili, jak jsem to měl pěkné a ptali se, kde jsem se učil. Zmínil jsem onu střelnici a kolegu z práce.

Celou dobu při zkoušce jsem ústně nahlas komentoval, co právě dělám. To mi pomohlo zpomalit a uvědomovat si, co opravdu dělám, čímž mi to pomohlo nezapomenout na nějaký krok. Jednou se mi stalo, že před přípravou na střelbu jsem si nenatáhl závěr, ale tím, že jsem kontroloval, zda-li je náboj v komoře, jsem to zjistil a nabil, přičemž hned na to jsem opět zkontroloval, zda už náboj v komoře je. Závěr je pak rukou ještě potřeba dorazit.

Na zkoušku z manipulace není žádný časový limit, takže není potřeba pospíchat. Důležité je opravdu vše dělat s rozmyslem. Jeden kluk prý byl výborný, ale dělal to rychle a úplně na konci zapomněl jeden krok a tím se vyřadil ze zkoušky. To s tím, abych nahlas komentoval, co dělám, mi poradil kolega, a opravdu to pomohlo (díky Jirko!).

Manipulaci, tím že jsem neměl skupinu C (lov), dělal jen z pistolí. Na skupinu C bych dělal i manipulaci s malorážkou a brokovnicí. To jsem měl však také natrénováno z kurzů.

Komisař

Komisař i přihlížející policisté byli naprosto v pohodě, nesnažili se zkoušené nijak nachytat nebo něco vymyslet, čímž by nás při zkoušce dostali. Někteří komisaři prý například strčí do hlavně papírek, nebo otočí zbraň, aby nemířila do bezpečného prostoru, pak takovou zbraň není možné přebrat, ale musí se komisaři říct, aby ji on natočil do bezpečného prostoru. Tento komisař nic takového nedělal a nechtěl nic navíc, ani nekladl doplňující otázky. Účastníci se opravdu vyřadili sami.

Na druhou stranu komisař ani nepřimhouřil oko. On ani nemůže, neboť přihlíží dva policisté a celá zkouška od začátku až do konce je nahrávána na kameru a záznam následně pět let uchováván pro případnou pozdější kontrolu. Jsou natáčeny všechny tři části zkoušky – písemné testy, manipulace i střelby a je natáčeno i to, co komisař vysvětluje.

Střelby

Pokračovalo se střelbami. Tentokrát jsem nešel jako poslední ale naopak jako první, protože jsem střílel jen z pistole a na 10 metrů (ta holka od policie střílela na 15 metrů a ta žena dělala skupinu C, takže střílela z malorážky a brokovnice).

Komisař se mě zeptal, zda chci tři nástřelné rány. Hodí se to na zklidnění, obě ženy si je daly. Já o tom přemýšlel už pár dní před zkouškou. Kolega radil, abych nástřelné rány nedělal, instruktor naopak radil je využít kvůli zklidnění. Já nakonec došel k názoru je nevyužít, protože bych musel dělat o jedno nabíjení a dvě manipulace navíc a tím bych se vystavoval dalšímu riziku chyby při manipulaci. To mi říkal právě i kolega. I u střeleb je potřeba opět provést napáskování zásobníku, kontrolu zbraně, mířenou ránu jistoty, nabití, pak střílet, pak vyndání zásobníku, kontrolu zbraně, mířenou ránu jistoty a odložit na střeleckou pozici a opět celou dobu mířit do bezpečného prostoru, kterým je terč, a opět se dotýkat prstem spouště jen při mačkání spouště. To celé jsem se nakonec rozhodl absolvovat jen jednou, abych eliminoval chybu, proto jsem to udělal bez nástřelných ran.

V manipulaci jsem opět neudělal chybu, při střelbách jsem byl nervózní, ale tři rány šly do černého, jedna do terče, ale jednu jsem strhl. První jsem dal do černého, druhou pod černé do terče, byla lehce stržená, a třetí jsem strhl úplně. Naštěstí jsem si tu chybu uvědomil, v klidu se nadechl a opět se soustředil na pomalé a klidné provedení. Zbylé dvě rány už šly do terče navíc do černého. Stačilo nastřílet čtyři, což jsem splnil a tudíž jsem uspěl.

Závěr zkoušky

Pak už jsem čekal, až dostřílí ony dvě ženy, splnily také, a pak už nám jen vyhotovili doklad o úspěšném absolvování zkoušky odborné způsobilosti. S tím jsem hned následující týden zašel na krajské ředitelství policie a tam mi vystavili do pěti dnů zbrojní průkaz. Při vyzvedávání zbrojního průkazu jsem si rovnou zažádal o nákupní povolení na pistoli samonabíjecí, které bych měl dostat příští týden a už teď si vybírám, co si koupím. O tom třeba někdy příště.

Písemné testy je vidět, že není problém udělat, úspěšnost při mé zkoušce byla 100%, střelby jsme také udělali všichni tři, tedy opět 100%, co je potřeba nepodcenit je manipulace, na té pohoří hodně lidí, v tomto případě byla úspěšnost u těch, co to dělali podruhé, 20%, u těch, co to dělali poprvé dokonce jen 15,38%, celková úspěšnost byla jen 16,67%.

Hra – Empire: Four kingdoms

Empire: Four kingdomsPřed víc jak rokem jsem začal hrát na telefonu online strategickou hru Empire: Four kingdoms jako Mr.Slider. Měl jsem v tu dobu před chirurgickým zákrokem a problémy s močovými cestami. Chtěl jsem prostě přijít na jiné myšlenky a tohle vypadalo na dobrý relax.

Hru jsem začal hrát jako neznalý, vše pro mě bylo nové. Bylo se co učit. Server byl plný hráčů a kolem mě byla spousta cizích hradů. Náhodně jsem se přidal do nově vznikluvší aliance. Byli tam začínající hráči jako já. Hned na začátku jsem pochopil, že jako nováček rozhodně nemám útočit na hráče na úrovni 70, v té době nejvyšší možná dosažitelná úroveň. V tu dobu jsem ani zdaleka netušil, jaké možnosti takový hráč může, pokud je opravdu dobrý, mít. A čím déle jsem ve hře a potkávám se s novými hráči, kterým se snažím něco předat, zjišťuji, že i oni mají velmi mlhavou představu o možnostech hráčů na legendárních úrovních, k nimž patřím i já. Co je však horší, mnoho legendárních hráčů ani netuší, kam až jejich možnosti sahají.

Aliance

Hru jsem začal přestěhováním hradu blíže k alianci. V tu dobu na nás dost útočila jedna rumunská aliance. Útočili opakovaně na naše hráče a ti nestíhali opravovat a verbovat obranu. Když šel útok na mě, pochopil jsem, že s podporou nemohu počítat, protože naše aliance byla zdevastovaná a před rozpadem, a že já jsem bez šance. Jenže to bych nebyl já, kdybych složil ruce do klína. Okamžitě jsem se vyptával a zjišťoval, jak zlepšit obranu. Než vojsko nepřítele dorazilo, má obrana se zlepšila víc jak třínásobně, jen díky tomu jsem se ubránil a díky tomu mi dali Rumuni na chvíli pokoj.

Naše aliance se však rozpadla a zanikla a já s jednou její částí se připojil k jiné alianci, která již také neexistuje. Byli tam hráči na o něco vyšší úrovni a zdálo se, že mají velmi dobrého a znalého vůdce, který byl ostatním hráčům učitelem. Pod jeho rukama se aliance rozrůstala. Já patřil k hráčům, co nevyčníval, nebyl vidět a nebyl brán vážně. Nejvíce tam vyčnívala jedna hráčka, ta dnes patří k těm lepším hráčů na serveru a byla součástí silné aliance.

Když jsem si začal zabírat základny, zabral jsem dřevěnou a kamennou. Na každé se dalo produkovat i jídlo ale ne tolik jako na jídelní. Brzy jsem pochopil, že pokud chci mít silnou obranu a živit velké vojsko, potřebuji základny jídelní a ideálně prémiové, které jídla dávají ještě více. V okolí ale žádné volné nebyly. Rozhodl jsem se podruhé, tentokrát však už za rubíny, přestěhovat. Chtěl jsem blíže k mé nové alianci, ale tam to se základnami bylo také špatné.

Odstěhoval jsem se za základnami, ne za aliancí, rozhodnut založit vlastní, místo toho jsem však vstoupil do malé aliance s hráči vedle mě. Jaké bylo moje zděšení, že aliance umírá, vůdce nehraje a jeho hrad se stává ruinou. Aliance byla ve válce s jednou silnější aliancí v okolí. Pakty s ní nikdo nechtěl mít, jak byla malá. Pokud jsem chtěl obstát, bylo potřeba nejen zamakat na svém hradě a základnách ale hodně posílit alianci. Začal jsem přetahovat z mrňavých aliancí o jednom až pár lidech hráče, rozrůstali jsme se. Pohltili malé aliance a nakonec jsme pohltili i větší alianci. Aliance s níž jsme měli válku a žebronili u ní o mír, nakonec žádala nás o pakt, o který mi už neměli v té době zájem. Nakonec se úplně rozpadla a zanikla.

Naše aliance zesílila natolik, že si nás začali všímat silné aliance na serveru, přišlo těžké rozhodování, zda se od nás silní hráči přesunou do silné aliance a slabí se budou školit u nás. Nakonec jsme se stali akademií aliance, která se pohybuje kolem desátého místa na serveru a já přešel do této aliance. Do své staré aliance, v níž jsem víc jak rok působil, jsem pak byl několikrát na výpomoc. Z naší bývalé aliance jsme přešli tři hráči.

Je to o jídle

Ze začátku hráč ve hře potřebuje hodně dřeva a kamene, aby mohl vylepšovat stavby, plnit úkoly a postupovat vpřed. Proto hodně hráčů ze začátku upřednostňuje kombinaci jedné dřevěné, jedné kamenné a jedné jídelní základny. Dle mého je lepší rovnou od začátku budovat základny jídelní a ideálně mít všechny tři prémiové, jako mám já. Dřevo a kámen se dají narabovat, a když ho zrovna není dost, prostě se nestaví, kdežto vojáci jedí stále, dostatek jídla je tedy nezbytnou podmínkou, aby vám vojsko nedezertovalo.

V každém ze zbylých třech království je proto dobré co nejdříve získat všechny jídelní vesnice, neboť to dost zvedne produkci jídla na tamních hradech.

Ze začátku jsem si plnil všechny úkoly, stavěl, vylepšoval a hlavně makal na svých základnách. Stavěl jsem farmy a okrasné prvky kvůli veřejnému pořádku. Stavěl jsem i měšťanské domy a to i na základnách kvůli zlaťákům, chtěl jsem dosáhnout výběru tisíce zlaťáků za deset minut. Jeden hráč se chlubil, že v počítačové verzi této hry vybírá dokonce dva tisíce. Já nikdy nedosáhl ani poloviny mé stanové částky. A nikdy nedosáhnu. Domy jsem postupně všechny zboural a daně přestal vybírat úplně. Domy jen kazí veřejný pořádek a zabírají místo dekoracím, které ho naopak vylepšují a čím větší veřejný pořádek je, tím více se produkuje jídla. Vše je o jídle. A zlaťáky? Ty si opatřuji od loupeživých baronů, z věží a od nomádů a mám jich víc, než bych kdy vybral z daní.

Dobrá výbava

Hodně ale také záleží na výbavě kapitána. Čím lépe je vybaven, tím silnější vojsko je a tím menší ztráty ve vojsku jsou. Díky tomu se dá narabovat více surovin a jídla. A útoky jsou levnější, není potřeba léčit tolik raněných. Proto mohu ignorovat výběr daní.

Základen jsou i silní kasteláni na hradech, hlavně na hlavním hradu, kam jde nejvíc útoků, tam totiž neútočí jen hráči, ale i samurojové a cízí lordové. Dobré je co nejdříve získat aspoň pro jednoho kastelána výbavu od nomádů, pokud se vylepší dostatečně u Technikuse, je z toho velmi slušný kastelán. Mám takové tři.

S novými prvky ve hře jako je síň slávy nebo drahokamy se dají tito ještě slušně vylepšit. Je však potřeba drahokamy a vybavení získávat, kovat a dobré kousky vylepšovat. Proto je potřeba jezdít hodně na loupeživé barony a věže. A z toho jsou i ty zlaťáky.

Já tomu říkám spirála, lepší velitel, méně léčení, více útoků, více výbavy, více lepších kousků… Prostě jdete rychleji a rychleji kupředu.

Armáda

Když jsem byl tak na úrovni dvacet a dověděl se o cizím lordovi, kde bylo tři tisíce vojáků, nechápal jsem, chtěl jsem toho dosáhnout a trvalo to hodně úrovní. A dnes? Jenom v hlavním království jsem mám jen obránců více jak 12 tisíc a minimálně dva tisíce útočníků a leckdy i více. V každém ze zbylých království mám vojáků téměř tři tisíce. To, co hráčům na nízkých úrovních přijde jako nemožné, já považuji za něco naprosto normálního.

Nikdy asi nepochopím, jak hráč na úrovni 15 může zaútočit na hráče na legendární úrovni s necelou stovkou slabých vojáků se slabým kapitánem. Když se mi to stalo, nechtěl jsem tomu věřit. Na hradě na něj čekalo kolem pěti a půl tisíce velmi silných obránců podpořených silným kastelánem. Systém je naštěstí nastaven tak, že když začínající hráč zaútočí na příliš silného hráče, otočí mu před hradbami vojsko a k bitvě vůbec nedojde. Pak už jen mu napsat, že je debil a poslat mu tam sabotéry, on si to příště rozmyslí.

Dekorace

Časem jsem zjistil, že je nejen dobré zbourat měšťanské domy, ale i výrobny na kámen a dřevo na základnách a postavit místo nich dekorace, protože se tím zvyšuje produkce jídla. Proto jsem i základny přeuspořádal, aby se tam vešlo co nejvíce zámeckých zahrad. Ty jsou to nejlepší, co můžete postavit. Ve hře však existují mnohem lepší dekorace. Snadno získatelné jsou například Terakotova armáda, nebo dekorace z pobřeží čepelí. Hůře získatelné mají ještě větší veřejný pořádek.

Dekorace z pobřeží čepelí je jen a jen samostatný boj, naopak Terakotova armáda se dá snadněji získat díky zázemí silné aliance. Silná aliance během nomádské invaze udělá hodně bodů a za ně jsou odměny ve formě truhel na desky i desek samotných. Díky tomu se dá přijít ke třem Terakotovým armádám jen díky aliančním bodům. Slabé aliance na to nikdy nedosáhnou. To byl i důvod, proč jsem se nakonec rozhodl opustit mou starou alianci a přidat se k silné alianci, jen v ní se dá opravdu zesílit a proměnit ve velmi dobrého hráče. Dobrých hráčů je v malých a středních aliancích škoda.

Síla hráče

Síla hráče se pozná podle mnoha věcí. Silný hráč nemá měšťanské domy, má po hradech a základnách dekorace z nomádské invaze a pobřeží čepelí, vlastní prémiové jídelní základny a má je vylepšené na maximu. Pokud tam má jen sýpky a mlýn, tak navíc má přísun kamene a dřeva z rabování, což svědčí o jeho větší síle. Ve zbylých královstvích má takový hráč všechny jídelní vesnice. Má vysoký titul, který jasně značí, že hodně bojuje, a případně čestné body. Silný hráč má i dobře chráněné hrady proti špionážím a sabotážím. Pokud i přesto se vám ho povede vyšpehovat, tak tam většinou má tisíce obránců a silné kastelány. Silný hráč vlastní i monument, přes něj si může předávat nástroje od jiných hráčů, dá se očekávat, že bude mít opravdu dobré obranné a útočné nástroje.

Silný hráč má i všechny pekárny na maximalná možné úrovni, má i vylepšené stáje za rubíny, má na slušné úrovni nemocnice. To vše stojí rubíny, takže buď takový hráč rubíny nakupuje za peníze, nebo točí věže a pevnosti z nichž je rubínů dost.

Silný hráč má také splněny všechny nezbytné výzkumy, aktivovaného dozorce na jídlo a zapnuté všechny lovecké chaty, to vše mu přidává dost k produkci jídla.

A co ti úplně nejsilnější hráči? Vlastní města, věže a metropole pro celou velkou alianci. Nemají výrobny kamene a dřeva, tudíž si ho opatřují jen rabováním. Na základnách mají víceméně jen budovy, které jsou nutné a sýpky s mlýnem, a pak už jen dekorace.

Rabování

Často jsem se zmiňoval o rabování, to je opravdu nezbytné, i přes velmi vysokou produkci jídla ho stejně budete produkovat méně než spotřebovávat, bude ho tedy nutné doplňovat rabováním a to ve všech královstvích, s tím se rabuje i dřevo a kámen a případně exotické suroviny. Na legendárních úrovních se nedostává hlavně exotických surovin, ty se dají dobře rabovat od samurajů a cizích lordů. I podle toho, jak rychle hráč stoupá po legendárních úrovních se pozná, jak moc rabuje, protože tím získává exotické suroviny na vylepšování budov a body slávy za tyto útoky, a tím stoupá.

Další možností jak získávat exotické suroviny je mít rabovací hrad alespoň na 70. úrovni. To je hrad hráče, který přestal hrát, vy k němu máte přístup a navážíte mu na základny exosuroviny. Navíc ten hrad je v alianci, s níž je vaše aliance ve válce. Pak se totiž uplatní válečný bonus, který v dobrých aliancích mají na 100%. Když se započtou všechny bonusy, tak získáte víc jak dvakrát více surovin, než kolik jste jich do základny navezli. Tomu se říká vytváření surovin z ničeho.

Závěrem

Pokud nehrajete, hru vyzkoušíte a zaujme, neváhejte mě kontaktovat a já zařídím vaše přijetí do naší akademie, kde budete moci čerpat znalosti od zkušených hráčů. Co já bych za to dal mít tuto možnost na začátku.

Dovětek

Článek jsem téměř celý napsal již v červenci, nyní jsem ho editoval. Mezitím se akademie vyklidila a její sláva již zašla. Pokud se ji povede oživit, to se ještě uvidí. Já dnes udělal rozhodnutí, že pokud s hrou neskončím úplně, alespoň silně omezím svou působnost v ní. Proto jsem i opustil svou alianci a zatím přešel do akademie. Hra mě už začala vyčerpávat a brala hodně času, proto přišlo po dlouhém zvažování mé rozhodnutí. Ještě nejsem na 100% rozhodnut, zda skončím úplně, nebo jen hrad na chvíli nechám odpočívat a jen lehce budu udržovat.

Haló, je tu někdo?

Siesta - Dasty a Čárlí„Haló, je tu někdo? Stará se tu o to někdo?“ Souhlasím, že od poloviny listopadu se tu nic neudálo, byť v mém životě se toho událo dost. Přinejmenším bylo odehráno několik zápasů v kuželkách. Jen jsem na psaní neměl příliš náladu a ani čas. A že se toho událo dost, se chystám shrnout hned v následujícím článku. Ono je občas dobré se zastavit a tak nějak si odpočinout. Od všeho toho shonu a pachtění se.

Průběh zápasu – 11.11.2014

Kuželky - zápas 11.11.2014V úterý jsme odehráli doma náš další zápas s TJ Astra Zahradní Město B. Už před začátkem zápasu se dal tušit výsledek, neboť jsme hráli proti družstvu, které zatím nezískalo ani jeden bod, kdežto nám se letos docela daří a na kontě jsme měli před začátkem tohoto zápasu 10 bodů neboli 5 vítězství. Nám se tentokrát opravdu dařilo. Hned na začátku jsme se dostali do vedení a to si udrželi až do závěru zápasu a dokonce zvítězili s velikým náskokem.

Čulibrk

Náš první hráč nezahrál špatné číslo, přesto, byť si to určitě až téměř do konce zápasu nepomyslel, skončil jako čulibrk. Hráč, proti němuž hrál, však podal horší výkon a my se tak hned v začátku dostali do vedení o deset kuželek.

 Pěkný výkon

Jako další nastoupila naše hráčka, která si letos téměř nezahrála a několik posledních zápasů vynechala kvůli problémům s třísly. I přesto zahrála velmi pěkný výkon, svého soupeře porazila a přidala k dobru dalších 24 kuželek.

Propad

Naše další hráčka nezahrála špatně, o jednu kuželku přehodila našeho čulibrka, přesto prohrála, neboť proti ní nastoupil hráč, který podal nejlepší výkon svého družstva. Ten téměř smazal náš náskok, který se smrskl na pouhých 7 kuželek. A naposledy ještě možná soupeři zadoufali v otočení zápasu.

Únik

Další náš hráč předvedl, že čtyřstovky pro něj nejsou problém, podal krásný výkon a vzhledem k tomu, že hrál proti nejslabšímu soupeři, zvedl náš náskok na 63 kuželek. Nyní se dalo tušit, že bychom již prohrát neměli.

Další hráč se opravdu pochlapil, přehodil hráče před ním, svého slabého hráče také hodně přehrál a náš náskok před poslední dvojicí vzrostl na 116 kuželek. Nyní už naše vítězství bylo téměř jisté.

Dotahovák

Jako poslední jsem nastoupil já a proti mě vybrali opravdu silného hráče, skutečného dotahováka. Ze začátku byl ve vedení on, po první dráze jsem však vedl o 10 kuželek já, jemu se však velmi dařilo na druhé dráze, kdežto já zkazil konec, nedokázal jsem se již ke konci plně soustředit a dělal jsem chyby. Díky tomu mě nakonec přehrál o 13 kuželek, přesto jsme celkově zvítězili o 103 kuželek.

Závěr

Zápas se nám vyvedl, nikdo z našeho družstva nezahrál vyloženě špatně, kdybychom byli lépe postaveni, dali bychom klidně soupeři i kanára. Já zahrál můj nový osobní zápasový rekord a dokázal bych v tomto zápase porazit rovnou čtyři soupeře, naneštěstí jsem hrál proti jednomu z těch dvou, jež bych neporazil.

Tentokrát se nás sešlo dost, a tak nás náš čulibrk z minulého zápasu pouze sledoval jako divák. Podporoval nás však dost hlasitě.

Tabulka výsledků zápasu:

SK Uhelné sklady Praha C 2343 12:4 2240 TJ Astra Zahradní Město B
PÝCHA Vladimír 371 2:0 361 OUBRECHT Tomáš
BROŽOVÁ Olga 391 2:0 367 SEIDL Jan
ŠKOLOVÁ Dana 372 0:2 399 PODHOLA Michal
BENDL Jiří 405 2:0 349 MAJERNÍČEK Petr
JAKOUBEK Otakar 420 2:0 367 MRVÍK Milan
MAŠEK Petr 384 0:2 397 TURNSKÝ Tomáš

Průběh zápasu – 4.11.2014

Kuželky – tréninkPo dvoutýdenní přestávce, osmý zápas jsme měli hrát o státním svátku, ale vzhledem k tomu, že bychom se nesešli, byl odložen, jsme odehráli zápas na Zahradním Městě s TJ Astra Zahradní Město C. Jak už se stalo zvykem, sešlo se nás jen tak tak šest. První polovina se pro nás vyvíjela příznivě, byť počet shozených kuželek nebyl nijak závratný. Domácím se však dařilo ze začátku ještě hůře. Až od poloviny nás začali soupeři dotahovat.

Příznivý začátek

Soupeři na začátek nasadili své horší hráče. Našemu prvnímu hráči se sice také příliš nedařilo, přesto zvítězil o 24 kuželek a tím nás dostal hned do vedení.

Jediné dvě ženy zápasu stanuly proti sobě. Od nás nastoupila naše kapitánka, také se na tomto kuželníku trápila, hrála však proti nejslabší hráčce celého zápasu, která shodila pouhých 290 kuželek, díky čemuž hodně zvedla náš náskok. Čímž jsme vedli o 85 kuželek.

Náš další a dlouholetý hráč a náš bývalý kapitán se zde také trápil. Začalo se mu více dařit až ke konci za vydatné podpory týmu z hlediště. Náš náskok se naposledy v tomto zápase zvýšil a to na neuvěřitelných 129. Nálada našeho týmu byla hodně dobrá, u soupeřů to bylo právě naopak. Přesto stále věřili, že výsledek mohou otočit.

Ztrácíme

V další dvojici se utkali nejlepší hráči zápasu. Náš hráč statně držel krok se soupeřem, přesto nakonec prohrál o pouhé 4 kuželky, čímž náš náskok nikterak neohrozil.

Zato našemu dalšímu hráči se vůbec nedařilo, zahrál nejhorší výsledek z našeho družstva a náš náskok se snížil o dalších 23 kuželek na 102.

Dotahovák

I přesto, že jsem měl tři stehy na ruce, po pátečním vyndavání pih, jsem nastoupil jako poslední. V závěru zápasu jsem cítil štípání na ruce v místě stehů, přesto mě ke konci spíše zradila psychika. Proti mě nastoupil domácí hráč, který tu posledně zahrál 426 a jako jediný hodil přes čtyři sta, a i přes náš velký náskok v něj soupeři vkládali důvěru. Ze začátku se mu dařilo, ale mně příliš ne. V dorážce jsem ho naopak začal dotahovat a po výměně drah se mi vedlo lépe. Byli jsme tedy velmi vyrovnaní a já měl šanci na vítězství, ale selhala mi psychiku, díky čemuž jsem těsně prohrál, ale celkové vítězství zůstalo nám.

Závěr

Domácí se příliš nepředvedli a nikdo z nás nezahrál vyloženě špatně, díky čemuž jsme vyhráli. Já sice zahrál svůj nehorší výkon sezóny, který jsem zahrál již jednou na Slávii, přesto to hlavně souviselo s psychikou na konci, na které musím teď zapracovat. Nebýt té, mohl jsem soupeře, který se tentokrát příliš nepředvedl, porazit.

V žebříčku 13 družstev jsme nyní šestí s 10 získanými body. Máme však jeden domácí zápas odložený, což by nám v případě, že ho vyhrajeme, ještě pomohlo k lepšímu umístění.

Tabulka výsledků zápasu:

TJ Astra Zahradní Město C 2059 6:10 2147 SK Uhelné sklady Praha C
ŠIMŮNEK Radovan 343 0:2 367 PÝCHA Vladimír
HLAVATÁ Lucie 290 0:2 351 ŠKOLOVÁ Dana
KUDWEIS Tomáš 333 0:2 377 BENDL Jiří
SEDLÁK Marek 387 2:0 383 JAKOUBEK Otakar
KOZDERA Martin 353 2:0 330 ŠTICH Petr
KOSTELECKÝ Vojtěch 353 2:0 339 MAŠEK Petr

Průběh zápasu – 21.10.2014

Kuželky - zápas 21.10.2014Na sedmém zápase se nás sešlo opět jen šest. Jeden hráč je o berlích, další hráčka má problém s třísly. Bylo tedy vůbec štěstím, že se nás šest sešlo. Nastoupili jsme proti KK Dopravní podniky Praha B u nich na kuželníku, kde to podle mnoha hráčů nepadá a je to kuželník, kterému je prý lepší se vyhnout. Oni měli výhodu domácího prostředí, my sice mohli vybírat, koho proti komu nasadíme, ale vždy nastupujeme tak, jak se sejdeme, takže tato výhoda je nám k ničemu. Zápas se i přesto pro nás vyvíjel od začátku příznivě.

Souboj čulibrků

Začátek zápasu dával tušit, že na řečech o kvalitě kuželníku bude něco pravdy. Jak domácí hráč, tak i naše hráčka, se na kuželníku trápili. Hra byla vyrovnaná a skončila rozdílem pouhých tří kuželek v neprospěch naší hráčky. Naštěstí se výsledky po této dvojici zlepšily a oba hráči tak zůstali čulibrky.

Úspěšné tažení

Náš následující hráč ukázal, že na řeči o špatném kuželníku nedá, a zahrál nejlepší a pěkný výsledek zápasu. Nejenže smazal těsný náskok soupeře, navíc nás dostal do vedení o 36 kuželek.

Našemu dalšímu hráči se už tak pěkně nedařilo, přesto dokázal i tak nad svým soupeřem zvítězit o 12 kuželek.

Náš čtvrtý hráč hrál proti hráčce, která předvedla nejlepší výkon svého družstva, na našeho hráče však ani zdaleka nestačila a prohrála o 32 kuželek. Náš náskok se tím zvedl na 80 kuželek.

Psychika je prevít

Našemu hráči, který hraje velmi slušně, se zde ze začátku vůbec nedařilo. Pracovala u něj i psychika, že to je ten kuželník, kde to nepadá. A začátek mu to dával na vědomí. Naštěstí dva naši hráči před ním ukázali, že i zde se dá slušně zahrát, zapracovaly výkřiky o tom a povzbuzování. Náš hráč se zlepšil a nakonec, byť těsně o sedm kuželek svého soupeře porazil.

Dotahováci

Dalo se tušit, že s náskokem 87 kuželek a skórem 8:2 již nemůžeme prohrát. I když nikdy neříkej nikdy.

Jako poslední jsem nastoupil já. Začátek se mi také příliš nevyvedl, soupeř nade mnou v plných vyhrával a dalo se čekat, že v dorážce náskok ještě zvýší, přesto se stal pravý opak a já po první dráze nad svým soupeřem o kuželku vyhrával (181 vs 180). Soupeř znejistěl, já však ještě více. Myšlenka na to, že to musím udržet a vyhraji, mi rozklepala ruce a nohy.

Začátek druhé dráhy se mi tak vůbec nedařil. Když jsem se srovnal, soupeř měl opravdu velký náskok. Díky tomu jsem však dohrával v klidu. Na konci jsem zjistil, že soupeře dotahuji, a pokud dorazím, ještě mohu zvítězit, což vedlo jen k tomu, že se vrátila nervozita a já to na konci zkazil, díky čemuž jsem prohrál, ale o pouhých deset kuželek.

Závěr

Někteří naši hráči nakonec ukázali, že i na tomto kuželníku se dá zahrát slušný výsledek. Naopak domácí se příliš nepředvedli. Vítězství tak zaslouženě patřilo nám.

Já zahrál zatím svůj nejlepší výkon venku, navíc na dráze, o níž se tvrdí, že to na ní nepadá. Našeho čulibrka jsem přehrál o 15 kuželek, na dalšího našeho hráče mi chyběli 4 kuželky a na dalšího 6 kuželek. Nebýt nervozity, výsledek mohl být ještě lepší. Z domácího družstva bych svým výsledkem porazil hned 3 hráče.

Tabulka výsledků zápasu:

KK Dopravní podniky Praha B 2202 4:12 2279 SK Uhelné sklady Praha C
HNÁTEK Karel ml. 353 2:0 350 ŠKOLOVÁ Dana
PŘEUČIL Roman 375 0:2 414 PÝCHA Vladimír
STOKLASA Petr 357 0:2 369 ŠTICH Petr
ŠVARCOVÁ Petra 378 0:2 410 JAKOUBEK Otakar
MÁLEK Miroslav 364 0:2 371 BENDL Jiří
ŠVARC Milan 375 2:0 365 MAŠEK Petr

Test – domácí mazlíčci a vy

Dasty a Charlie 27.10.2014Nedávno mě v reklamním letáku Kauflandu mimo slevy na čokoládu Studentská pečeť zaujal i test s deseti otázkami na téma Domácí mazlíčci a vy. A vzhledem k tomu, že od 7. června se mnou bydlí můj psí kamarád Dasty, nedalo mi to a otázky jsem si prošel a pro sebe okomentoval. A když už si vedu blog, proč si to nechávat pro sebe a se svými názory se nepodělit. Zde jsou tedy mé myšlenkové pochody.

Oblečky v zimě

Dasty je dost chlupatý, má hustou a dlouhou srst, která ho hřeje. V posteli nikdy neleze pod peřinu kvůli teplu. Zkoušel jsem ho tam i dát, ale hned lezl ven. U rodičů se ani nevyhřívá u krbových kamen, jako to dělá rodičů jezevčík Charlie. Ten je pro změnu teplomil a v posteli hned zalézá pod peřinu. Má ale kratší srst a venku je mu více zima.

Dasty teď v neděli, kdy bylo mezi pěti a deseti stupni, ležel víc jak hodinu na zahradě na sluníčku. Charlie byl raději zalezlý doma pěkně v teloučku u krbových kamen. Když už šel ven, jen na chvíli. Odpolední hodinovou procházku si ale užili oba dva.

Ani Charlie však nikdy obleček neměl, pravdou je, že některým psům může přijít vhod. Hlavně těm zchoulostivělým. Pro Dastyho nepřichází v úvahu. I při teplotě kolem nuly mu je teplo. Pokud udeří velké mrazy, veterináři stejně dlouhé venčení nedoporučují, je to pak na rychlé vyčůrání a vykakání. Na tu chvilku je obleček zbytečný.

Já kvůli Dastymu ještě do minulého týdne v noci větral.

Kastrace

S kastrací zásadně nesouhlasím. V této otázce mám jasno. Přijde mi to jako něco nepřirozeného, proti přírodě. Fena či samice jiného zvířecího druhu se dá na dobu hárání ohlídat, pes, pokud je vycvičený, se dá odvolat, i od hárající feny.

Dastyho už jsem od hárající fenky odvolával a odvolat se, i přesto že je to velký erotoman, nechal.

Operace starého psa

Kdyby Dastymu bylo devět let, jak se píše v otázce, operaci za deset tisíc bych mu zaplatil, kdyby mu to mělo pomoci.

Že bych čekal, zda se mu udělá lépe, si nedovedu představit, stejně tak, že bych ho nechal utratit. Pokud by nebylo zbytí a měl by se již jen trápit, pak bych ho nechal s těžkým srdcem odejít, stejně jako bych si to přál v takovém případě i pro sebe. Jenže my lidi takovou možnost nemáme. Eutanázie není povolena. Eutanázie by však vydalo na samostatný článek.

V článku je ale odpověď postavena tak, že bych si musel půjčit, protože bych ty peníze neměl. Já se však nikdy nechci dostat do stavu, že bych neměl deset tisíc. Vždy si udržuji určitou rezervu na nenadálé výdaje. Proto bych si ty peníze půjčovat nemusel. A i kdyby přesto tato pro mě velmi nepravděpodobná situace nastala, peníze bych někde na to sehnal.

Jídlo

Pes by nikdy neměl jíst u stolu. Na klín u stolu si Dastyho beru, ale nedovoluji mu lézt na stůl, nebo z něj něco brát. Dasty má své místo v kuchyni, kde jím i já. Když ráno snídám, jí on se mnou, když večeřím, jí i on. Vždy dostane první. Jíme tedy společně. On ze své misky na podlaze, já ze svého talíře na stole. Když dojí, neloudí, ví, že to nesmí.

Granule

Ze tří odpovědí jsem si nevybral ani jednu.

Ekonomické a výhodné – Výhodné je to pro páníčky, neboť to psovi stačí nasypat, odpadá příprava. Pro psa mi to výhodné nepřijde. Pořád jí to samé, žádná pestrost ve stravě a chuti.

Krutým a neobvyklým trestemDastymu sem tam výjimečně granule dám. Chutnají mu, tak proč mu je odepírat. A na dojedení, pokud má ještě hlad, což se stává opravdu výjimečně, neboť je špatný jedlík a spíše nedojídá, než dojídá, jsou dobré.

V pořádku, pokud je doplněno konzervovaným krmením nebo zbytky od stolu – Jak jsem právě zmínil, granule jsou výjimečným doplňkem ke stravě. Zbytky od stolu mu nedávám, dávám mu buď konzervovanou stravu, nebo vařenou s přílohou – rýží, zeleninkou. Chci aby měl pestrou stravu a nejedl pořád to samé. Střídám mu to. Je s tím více práce, ale aspoň je to pro něj dobré. Taky každý chválí, jak má nádherně lesklou srst a každý se ptá, čím ho krmím.

Loudění

Pes, který loudí není rozhodně roztomilý, je nevychovaný a není to hezké. Dastymu občas něco dám, ale nesmí loudit. Rychle pochopil a už neloudí.

Zvířata v koupelně

Nechápu, proč by měla být zvířata zavřena v koupelně, když je majitel mimo byt. Pes má byt v době nepřítomnosti páníčka hlídat. Má tedy mít přístup ke vchodovým dveřím. I v noci by měl být pes buď s páníčkem v místnosti, nebo v místnosti mezi ním a vchodem. Pes hlídá byt a v prvé řadě páníčka.

Navíc já mám v koupelně pořádné vedro a zůstat tam zavřený celý den by Dasty nepřežil.

Artistické kousky

Opět jsem si nevybral ani jednu odpověď. Nemít jezevčíka, pravděpodobně vyberu to, že by to měla zvířata dělat jen, pokud se to líbí jim samotným. U jezevčíka je však potřeba být opatrný na jeho dlouhou páteř, nemůže proto dělat spoustu artistických kousků, ani kdyby chtěl.

Rozhodně by pes neměl být předmětem smíchu, pokud se mu to nelíbí, jak zní jedna z odpovědí, nebo to dělat jen pro finanční zisk, jak zní další odpověď. A určitě neplatí, že je to zábava pro tupá individua.

Trestání

Nejdřív by dle mého mělo přijít slovní napomenutí. „Fuj, tohle nesmíš.“ „Zlobíš.“ A vysvětlit proč. Zvířata jsou chápavá. Když nepomůže domluva, tak plácnutí, ale ne rukou. Třeba, jak uvádí jedna odpověď, novinami. Vybral jsem tedy rovnou ze dvou odpovědí. Trestat izolací je dle mého špatné a schození ze schodu snad nevybere nikdo.

Ulovení večeře

Ano, zvíře, které si uloví svou večeři, je zajímavé. Ovšem musí to být něco dobrého. Dasty ještě nic neulovil, Charlieho jsem viděl na poli, jak vyhrabal myš. Sníst jsem mu ji však nenechal. Stejně tak jeho táta Cedrik, ten rovnou vyhrabal celé myší hnízdo. Myši jen létali do vzduchu. Sníst je však nesměl.

Kdyby však ulovil zajíce, či zvěřinu, to bych si dal uvařené s ním.

Závěr

Někdy test odpověď, kterou bych si vybral nenabídl, každopádně byl zajímavý a já si aspoň utřídil myšlenky.

Průběh zápasu – 14.10.2014

Kuželky - zápas 14.10.2014Na šestém zápasu se nás sešlo přesně šest, nepotřebovali jsme náhradníka, a dokonce i čulibr z minula, kterým jsem i tak naštěstí nebyl já, mohl hrát. Nastoupil proti nám SK Meteor Praha D u nás na kuželníku. Měli jsme na paměti, že body se získávají hlavně doma. A i tentokrát nám to vyšlo a dva body putovaly k nám. Hned na začátku jsme získali náskok a ten jsme si již udrželi až do konce, kdy jsme vyhráli rozdílem 153 kuželek.

Vedení

Jako první nastoupila naše kapitánka. Domácí dráhu zná a již se jí doma daří. Je vidět, že dost trénuje. Svého soupeře porazila o 28 kuželek, čímž nás hned na začátku dostala do vedení.

Náš další hráč byl sice naším nejslabším hráčem, přesto prohrál o pouhých 18 kuželek, čímž jsme stále zůstávali ve vedení.

Rozhodující dvojice

Náš bývalý kapitán ukázal, že je tento den ve velmi dobré formě, zahrál nádherné číslo, z nějž měl obrovskou radost. Nad svým soupeřem, který byl nejslabším hráčem zápasu a zahrál opravdu mizerně, zvítězil o neuvěřitelných 152 kuželek. Vzhledem k tomu, že jsme nakonec vyhráli o 153 kuželek, tak tato dvojice vlastně rozhodla.

Přitom poslední podzimní zápas minulé sezóny byla situace opačná. Tento náš hráč zahrál jen o jednu kuželku méně, tedy 440, přesto s tímto výsledkem prohrál o velmi těžko uvěřitelných 94 kuželek, neboť Jaroslav Procházka zahrál rekord naší kuželny a to 534. Je vidět, že zápas rozhodují silní a slabí hráči.

Hra na jistotu

S náskokem 162 kuželek se našemu dalšímu hráči hrálo lehčeji. Nemusel se nervovat a hrál na jistotu. Na svého soupeře nahrál dalších 46.

S šesti body a náskokem 208 kuželek nám stačilo v poklidu dohrávat a nenervovat se. Prohrát takto rozehraný zápas se jevilo už jako vysoce nepravděpodobné.

Školáci

V páté dvojici jsem nastoupil já proti hráči, s nímž jsem se potkal na letní kuželkářské škole v Jihlavě. Byl jsem nervózní z očekávání toho, abych předvedl, co jsem se tam naučil, a on nejspíš trochu taky. Už v Jihlavě ukázal, že je zkušenějším hráčem než já, a předvedl to i u nás doma. Bylo poznat, že se hodně zlepšit a pilně trénuje to, co se v Jihlavě naučil. Ze svého družstva byl jednoznačně nejlepší a to i přesto, že z nich kuželky hraje nejkratší dobu.

Mně se tuto sezónu také daří lépe než tu předchozí. A je vidět i stoupající tendence. Kvůli Dastymu nemám čas na trénování a tak trénuji vlastně při zápasech. Na soupeře jsem nestačil, ale dost vysoký náskok se příliš nesnížil.

Dotahováci

I přesto, že náš dotahovák ztratil na svého soupeře 21 kuželek, s naprostým přehledem jsme vyhráli a cenné body z domova jsme si odnesli my.

Závěr

Zápas se hned od začátku vyvíjel pro nás velmi příznivě. Zápas nakonec rozhodl nejsilnější a nejslabší hráč. Nebýt této dvojice, zápas mohl být velmi dramatický.

Já se opět nestal ani čulibrkem zápasu ani čulibrkem našeho družstva. Shodil jsem o 12 kuželek více než náš čulibrk a o 77 kuželek více než čulibrk zápasu. Přehrál jsem jednoho našeho hráče a tři hráče soupeřícího družstva. Navíc jsem zahrál svůj zatím nejlepší výkon této sezóny, který, jak doufám, brzy překonám.

Tabulka výsledků zápasu:

SK Uhelné sklady Praha C 2321 10:6 2168 SK Meteor Praha D
ŠKOLOVÁ Dana 388 2:0 360 VOŠICKÝ Vladimír
MAŠEK Zdeněk 354 0:2 372 BERNÁTEK Bedřich
BENDL Jiří 441 2:0 289 JANČÁLEK Jiří
JAKOUBEK Otakar 395 2:0 349 FOŘT Vladimír
MAŠEK Petr 366 0:2 400 BOHÁČ Zdeněk
ŠTICH Petr 377 0:2 398 KARAUS Jan

Průběh zápasu – 7.10.2014

Kuželky - zápas 16.9.2014Náš pátý zápas, stejně jako předchozí zápas, jež jsme odehráli venku, jsme sehráli na Edenu s KK Slavia Praha D. Minulý zápas na Edenu s KK Slavia Praha C se nám vůbec nevydařil, dostali jsme potupného kanára, tak jsme doufali, že si nyní napravíme reputaci. Začátek se nám jakžtakž vyvedl, a dával tušit, že Déčko je slabší než silné Céčko z minula, pak se nám však již příliš nedařilo. Závěr zápasu byl i přesto zajímavý.

Záskok

Vzhledem k tomu, že hráčka, která měla hrát, zavolala před zápasem, že kvůli problémům s třísly hrát nebude, a nikdo jiný navíc nepočítal, že by hrál a nedokázal si to nikdo na poslední chvíli zařídit, sháněl se opět náhradník. Tentokrát opravdu na poslední chvíli. Naštěstí hráčka z Déčka, která už za nás na Edenu minule zaskakovala, byla ochotná a opět zaskočila. Tentokrát se jí dařilo hůře, shodila o 12 kuželek méně, přesto nad svým soupeřem, který byl nejslabším hráčem zápasu, tentokrát zvítězila o 12 kuželek a tím hned na začátku rozhodla, že potupného kanára si tentokrát odnášel nebudeme.

Náš nejlepší výkon

Náš bývalý kapitán ukázal, že se opět po dovolené dostává do formy a svůj předchozí výsledek z Edenu si vylepšil o krásných 37 kuželek a jako jediný z nás se dostal přes čtyři sta a zároveň získal poslední naše body tohoto zápasu.

Silný střed

Jako další nastoupil náš hráč, který tu minule nehrál. A nezahrál vůbec špatně. Na soupeře, který hrál opravdu dobře a byl tak nejlepším hráčem zápasu, však ani zdaleka nestačil a prohrál o 42 kuželek, díky čemuž jsme na soupeře začali ztrácet 22 kuželek. Ztráta se již měla jen prohlubovat. V tuto chvíli však vše ještě vypadalo nadějně.

Jako další nastoupila naše kapitánka. Minule tu shodila o 27 kuželek méně, nyní se jí dařilo. Měla však silného soupeře, na něhož ztratila 33 kuželek.

Prohozené role

Jako předposlední nastoupil náš hráč, který tu minule hrál jako poslední, kdežto já předposlední. Minule se mu tu dařilo lépe, tentokrát shodil o 32 kuželek méně.

A jako poslední jsem nastoupil já. Dotahovat už nebylo co. Prohrávali jsme již o 78 kuželek, nedalo se čekat, že bych výsledek zvrátil, to by se musel stát zázrak. Navíc se mi nevydařil začátek, do plných jsem hodil málo, v dorážce jsem měl sice minimum újezdů, přesto to na soupeře, který na první dráze hodil přes dvě stě, ani zdaleka nestačilo. Po výměně drah se mi začalo dařit, držel jsem statně se soupeřem krok a v dorážce nad ním začal mít na vrh, což ho znervóznělo. Nakonec jsem nad ním na druhé dráze zvítězil o 10 kuželek, když jsem zahrál 198 a on jen 188, na dotažení první dráhy to však ani zdaleka nestačilo. Celkový počet shozených kuželek převýšil přesně o 20 kuželek výkon, který jsem zde předvedl minule.

Závěr

Čulibrkem našeho družstva, ne však zápasu, se stal náš předposlední hráč. Měl jsem radost, že jím nejsem já. Čulibrkem jsem býval hodně často. Doufám, že už příliš čulibrkem nebudu.

Potupného kanára jsme nezískali a podle výsledků ani nemohli. Ať by kdokoli od nás hrál proti nejhoršímu soupeři, vyhrál by. Přesto je vidět, že body se získávají hlavně doma a doma to i více padá.

Já zahrál zatím nejlepší číslo této sezóny, přehodil jsem o 6 kuželek svůj výkon z druhého zápasu na domácím kuželníku. Většinou to padá více dgoma, což se ukázalo v následujícím šestém zápase teď v úterý, ale nebudu předbíhat. S výsledkem z druhé dráhy jsem spokojen, z první příliš ne. Začátek se prostě nevyvedl a trvalo mi, než jsem se zbavil nervozity, zklidnil se a začal se koncentrovat na hru.

Tabulka výsledků zápasu:

KK Slavia Praha C 2377 12:4 2263 SK Uhelné sklady Praha C
KRYDA Jiří ml. 348 0:2 360 SÁBOVÁ Stanislava
KOCAN Michal 402 0:2 410 BENDL Jiří
KOCAN Josef st. 435 2:0 393 JAKOUBEK Otakar
MAREŠ Milan ml. 423 2:0 390 ŠKOLOVÁ Dana
MAREŠ Milan st. 374 2:0 351 ŠTICH Petr
KRYDA Jiří st. 395 2:0 359 MAŠEK Petr