Archiv

Tagy příspěvků ‘ledňáček’

Novoroční předsevzetí

Znáte to, lidé si každoročně dávají na Nový rok předsevzetí. „Tenhle rok už opravdu přestanu kouřit.“ „Shodím několik kilo.“ „Začnu běhat.“ A skončí to tak, že nejpozději v únoru ta předsevzetí vezmou za své. A takto se to opakuje rok co rok. A nakonec to skončí tak, že ti lidé se nikdy nezmění. Tedy většina z nich. Přesto si je dává každoročně velké množství lidí. Má tedy cenu si vůbec dávat novoroční předsevzetí?

Ledňáčci

Setkali jste se už se slovem ledňáčci v souvislosti s novoročními předsevzetími? Ledňáčci jsou lidé, kteří v lednu zaplňují posilovny, cesty v parcích, plní svá předsevzetí, ale v únoru už po nich není ani vidu ani slechu. Jejich novoroční předsevzetí vydrží pouze ten leden. U některých malinko déle. Jak je možné, že to ti lidé tak rychle vzdávají? Jednoduše proto, že buď si za svými předsevzetími nestojí, nebo jim nevěří, nebo proto, že si sice předsevzetí dají, ale nemají jasný cíl a plán, jak ho dosáhnout.

Cíle místo předsevzetí

Mnohem lepší je si stanovit cíle na daný rok, ideálně si to ještě rozkouskovat do měsíců, případně i týdnů. Vědět, čeho chci v daném úseku roku dosáhnout. Cíl musí být konkrétní a jasný. A na základě toho pak vypracovat plán, jak toho dosáhnout. Navíc není dobré se do všeho pustit hned na začátku roku, aby se člověk nepřetížil a neztratil chuť.

Jak takový cíl může vypadat

Například já jsem si dal cíl naučit se rusky. Co to ale znamená naučit se rusky? Cílem musí být dosažení určité úrovně. Mým cílem je se dostat na moji současnou úroveň angličtiny. Tedy být schopen číst ruské články a knihy a chápat je, být schopen psát a být schopen se domluvit s rodilými mluvčími.

Dále je potřeba si stanovit, do kdy chci daného cíle dosáhnout. V mém případě jsem si na to dal celý rok. Na konci tohoto roku bude cíl splněn. Důležité slovo je bude. Žádné by měl být, ale bude. To znamená, že si dávám závazek, že toho dosáhnu, že jsem o tom dokonce přesvědčen. Nikoliv předsevzetí. Závazek je mnohem více než předsevzetí.

Plán k dosažení cíle

Samozřejmě je potřeba mít plán, jak jasně definovaného cíle dosáhnout. Můžu si vzít knížku pro samouky a začít se učit, mohu použít online kurzy, nebo použít dunějakou mobilní aplikaci, časem pak konverzace s učitelem, ideálně rodilým mluvčím, a to buď vzdáleně, nebo osobně. Já našel na konci prosince aplikaci Duolingo, stáhl si ji do telefonu a každý den si udělám několik lekcí. Na začátek je to výborná věc. Podmínkou, kterou jsem si dal, je nevynechat jediný den, i kdyby to měla být jen jediná lekce na pár minut. Postupně přidám i samostatné studium gramatiky během každého týdne a to již v únoru. Během jara se přidají konverzace a to alespoň jednou týdně.

Mám tedy jasný plán, jak konkrétního cíle dosáhnout. Nyní na začátku února musím říct, že se mi opravdu daří každý den se s Duolingem učit a nejen pár minut. Vzhledem k tomu, že v aplikaci se sbírají body zkušenosti a žák soupeří s dalšími žáky a případně i přáteli, tak je motivován se tomu více věnovat a propadnout tomu jako hře, což pomáhá k snadnějšímu dosažení cíle.

Motivace

Dalším mým cílem je posilování. Mám výhodu, že jsem už nějaký čas posiloval, a ne jednou, takže vím, že jsem toho cíle schopen dosáhnout a držet se ho delší dobu. Jenže také vím, že se dá snadno polevit a nakonec úplně přestat. Proto přemýšlím, jak se lépe motivovat. U ruštiny díky sbírání bodů zkušenosti a soupeření s ostatními žáky a přáteli je to snadnější. Je zjevné, že soupeřivost to okořeňuje.

Proto jsem si vypracoval tabulku tréninků a cviků v nich a píši si tam své výkony, soupeřím tak sám se sebou a vidím díky tomu, jak se zlepšuji. Dále mám před sebou obrázek toho, jak jsem byl vypracovaný, když jsem posiloval v minulosti, takže vím, čeho minimálně dokážu dosáhnout. Dobré je si nejen vést statistiky, ale také se i fotit a tím sledovat svůj vývoj také vizuálně.

Dobrou motivací jsou i videa lidí a celebrit, kteří si prošli transformací těla (tzv. body transfomation). Tohle je silná motivace, ale je potřeba se na ty videa dívat opakovaně, hlavně když motivace mizí.

Někomu může pomoci i podepsat sám se sebou závazek, napsat si smlouvu, vytisknout, tu podepsat a dát si ji někam na oči. A nebo alespoň někomu o svém cíli říct, i když to může být dvousečná zbraň, neboť když se nedaří, může to být naopak demotivující, že v očích toho člověka, jemuž jsem o svém cíli řekl, selhávám.

Malé a velké cíle

Dobré je začít malými cíli a postupovat k těm velkým. S každým dosaženým cílem roste sebevědomí a vůle dosahovat dalších a těžších cílů. Člověk ví, že je schopen dosahovat cílů a tak zvládá další cíle snáze.

Má to smysl?

Možná vám přijde, že se rozvíjíte a stáváte se lepšími i bez stanovování cílů. Ale ruku na srdce, nebyli byste mnohem dál se stanovenými cíli?

Já si roky chtěl udělat zbrojní průkaz, ale bylo to pouhé přání, neměl jsem stanoven konkrétní cíl, neměl jsem stanoveno, do kdy si ho chci udělat, jak ho chci udělat, pouze jsem věděl, že jednou si ho chci udělat. Rozhoupal jsem se až díky bývalému kolegovi, jak jsem psal v tomto mém článku. Kdybych si cíl stanovil hned, měl bych ho o několik let dříve.

Díky tomu, že jsem tohoto cíle dosáhl, jsem začal přemýšlet, jaká že mám ještě přání. Jedno velké přání byl lodní průkaz na říční rekreační lodě. Opět jsem věděl, že jednou si ho chci udělat, ale neměl jsem stanoveno kdy a jak. Zbrojní průkaz jsem si udělal na konci roku 2019, takže jsem se hned rozhodl, že lodní průkaz si udělám někdy v roce 2020, díky čemuž jsem od podzimu 2020 hrdým majitelem lodního průkazu, jak popisuji opět ve svém článku zde. A nyní už začínám plánovat na letošek (2021) na jaro udělání si radiotelegrafického průkazu OFV a OFP kvůli lodním radiostanicím. A samozřejmě už plánuji dále do budoucnosti, co si udělám pak.

Odpovědí na otázku, zda to má smysl, je jednoznačné ano. Možná svých cílů či spíše přání časem dosáhnete, ale bude vám to trvat mnohem déle, jako mně zbrojní průkaz. A pokud cíle dosáhnete mnohem dříve, budete se moci hned zaměřit na cíl další a snáze ho pak i naplánujete, jako v mém případě lodní průkaz.

Není rok jako rok

Lidé si dávají novoroční předsevzetí vždy na právě přicházející rok. Jak už jsem zmínil, většina novoročních předsevzetí vezme za své, což může být demotivující znalost. Cíle jsou hmatatelnější, ale stále někdo může mít v podvědomí, že je to spojeno s novým rokem a tudíž novoročními předsevzetími. Není však třeba si tyto cíle stanovovat na kalendářní rok, ale můžete si je stavit i na jeden váš rok od vašich narozenin do následujících narozenin. Ono je to možná i lepší, protože můžete plánovat i na více let dopředu a víte tak, že až vám bude tolik a tolik let, tak dosáhnete toho a toho. Víte tak, čeho například dosáhnete do 30, 40, 50 a tak dále. Možná vás to pak i bude více motivovat dosáhnout svých cílů rychleji.

Závazek

Doufám, že jsem tímto článkem alespoň někoho motivoval ke stanovování si cílů a rozvíjení sama sebe. Mě tento článek motivoval k novému cíli, napsat na tento blog alespoň jeden článek měsíčně. Nyní je únor, takže nejpozději v březnu zde bude můj nový článek. A jaký? Já už vím, vy se nechte překvapit.