Archiv

Archiv pro Duben 2014

Sjednocené království za Davida a Šalamouna

KrálV Bibli lze najít příběhy o králích Davidovi a Šalamounovi, kteří vládli sjednocenému Izraelskému (severnímu) a Judskému (jižnímu) království. Až teprve po smrti krále Šalamouna mělo dojít k rozpadu na dvě samostatná království. Král David je líčen jako nejlepší Izraelský král a král Šalamoun jako nejmoudřejší král a nejvýznamnější panovník té doby. Je líčen jako významný stavitel, v Bibli jsou zmínky o jeho spravedlivých rozsudcích a obrovském bohatství – pil ze zlatých pohárů, jeho lodě přivážely poklady z celého světa a měl harém s tisíci ženami. (viz 1. Královská 10. a 11. kapitola) Toto období je považováno za nejvýznamnější období Izraelského národa. Co všechno z toho lze dnes potvrdit archeologickými a písemnými nálezy?

Existence Davida a Šalamouna

Byli David a Šalamoun skutečnými osobami? Dnes se zdá, že ano. Dlouhou dobu však byli historici a archeologové rozděleni. Pro existenci Davida a Šalamouna dlouho nesvědčil ani jeden písemný pramen a to i přesto, že David a Šalamoun jsou líčeni jako mocní a bohatí panovníci. Dodnes neexistuje ani jeden písemný pramen z Egypta či Mezopotámie a ani jakýkoli jiný písemný pramen z té doby (konec 11. a první polovina 10. století př. n. l.). Existuje písemná zmínka, která hovoří ve prospěch existence Davida, byla objevena v severním Izraeli v létě roku 1993. Jedná se o část památníku damašského krále z 9. století př. n. l. (kolem roku 835 př. n. l.) z černého čediče, kde se píše o králi z domu Davidova. Podobný odkaz na Davidův dům, lze též nalézt na nápise moabského krále Méšy z 9. století př. n. l. Je tedy vidět, že David coby zakladatel dynastie judských králů v Jeruzalémě byl v oblasti znám.

Jeruzalém

Jeruzalém leží v horském sedle a byl osídlen již v 19. století př. n. l., což dosvědčují egyptské prameny. Archeologové opakovaně prováděli a stále provádějí ve starém městě terénní výzkumy. Vykopávky v této a dokonce ani v jiných částech Jeruzaléma však nepřinesly žádné důkazy o větším osídlení Jeruzaléma v Davidově a Šalamounově době. Nejenže chybí známky monumentální architektury, ale nenašly se dokonce ani keramické střepy, které se našly na jiných nalezištích té doby. Při vykopávkách se našly úchvatné nálezy z nejstaršího období Jeruzalémských dějin (první polovina 2. tisíciletí př. n. l.) a z pozdějších staletí po tomto období, z této doby se však nenašlo nic. Nejoptimističtější závěr, který z toho historici a archeologové učinili je ten, že Jeruzalém byl v 10. století př. n. l. spíše skromných rozměrů a nebyl větší než typická horská vesnice. To odpovídá i skromnému osídlení zbytku Judska, které sestávalo asi ze dvaceti malých vesnic a několika tisíc obyvatel, z nichž velká část byli kočovní pastevci.

Města krále Šalamouna

V Bibli se píše, že král Šalamoun přestavěl města Megido, Chasór a Gezer (1. Královská 9:15).

Megido leželo na strategickém místě na obchodní cestě mezi Egyptem a Mezopotámií a dále Anatolií (dnešní Turecko).

V Megidu byl prováděn výzkum ve 20. a 30. letech 20. století. Archeologové některé úchvatné nálezy na základě Bible připsali právě Šalamounovi. Stejně tomu bylo až do 80. let, kdy datace jednotlivých nálezů probíhala pod vlivem biblického vyprávění. Až do této doby bylo to, co je napsáno v Bibli o období Davida a Šalamouna považováno za historický fakt. Tento předpoklad se však v posledních letech zhroutil na základě nových objevů z celé oblasti Syropalestiny, což přispělo k novému zkoumání slohů a typů keramiky z Megida, Gezeru a Chasóru. Archeologové zjistili, že město Megido bylo hradbami obehnáno až teprve v 9. století za vlády Omríovců. Další město krále Šalamouna Chasór bylo v Šalamounově době opevněno pouze minimálně a město Gezer mělo opevněnu pouze citadelu.

Novou dataci později podpořily i závěry datovací metody pomocí C14 na základě jejího zpřesnění v posledních letech.

Archeologický průzkum Megida a dalších Šalamounových měst ukázal, že Bible úspěchy nenáviděných izraelských králů zamlčuje a jejich slavné činy připisuje Šalomounovi ze staršího období.

Judsko v době Davidově a Šalamounově

Období Davida a Šalamouna je datováno do 11. a 10. století př. n. l. Oba dva měli, jak uvádí Bible, vládnout přesně 40 let.

Judsko se nalézá v oblasti, která tvoří homogenní přírodní celek. Je typické kamenitým a těžko přístupným terénem s nevydatnými a těžko předvídatelnými srážkami. Na rozdíl od severního Izraelského království bylo vždy Judsko co se týče zemědělství méně významné a topograficky oddělené od okolních oblastí. V této době zde rostla kleč a les. Přírodní podmínky tak mnohem lépe vyhovovaly pastevectví než zemědělství. Nepřístupný terén tak bránil vzkvétání sadů a vinic.

Judsko bylo v této době velmi řídce osídleno. Počet vesnic a rozloha sice rostly avšak charakter vesnic zůstával zachován. Judsko bylo zcela izolované a značně nevýznamné. Nemělo žádná větší městská centra.

Shrnutí

O mocné říši Davida a Šalamouna se nám nezachovaly žádné písemné zmínky než ty, co jsou zapsány v Bibli, nejstarší písemné prameny jsou až z 9. století př. n. l. a píše se v nich pouze o domu krále Davida, což maximálně dokazuje, že král David skutečně existoval, ale neukazuje to nic o tom, že by král David vládl mocné říši či dokonce sjednotil Judsko a Izrael. Pokud by David a Šalomoun byli tak významnými panovníky, jak je líčí Bible, očekávali bychom jejich jména vytesaná na monumentech, či zmínky v diplomatické korespondenci oné doby, což bylo běžné. Nic z toho dosud nebylo objeveno.

Archeologické nálezy dokládají, že Judsko bylo v této době příliš chudá, zaostalá a řídce osídlená oblast. Dnes se považuje za prokázané, že Jeruzalém byl v té době pouhou větší vesnicí s několika málo tisíci obyvateli a maximálně malou pevností pro vládce. Nenašli se žádné Šalamounovi paláce, ani města obehnaná hradbami. Vše nasvědčuje maximálně tomu, že David a Šalomoun vládli nanejvýše malému kmenovému království na malém území. V tu dobu začalo postupně vznikat v okolí Samaří severní království. Judské a Izraelské království se tak vyvíjela samostatně. Nikdy nebyla sjednocena a tyto dvě oblasti se rozvíjely zcela samostatně. Judsko zůstalo slabé a izolované. Izraelské království během vlády Omríovců zesílilo a stalo se lokální velmocí, která mohla za krále Achaba stanout v čele protiasyrské koalice s největší jízdou, jak dosvědčují mimo jiné i asyrské prameny. Tato jízda byla po dobytí Izraelského království Asyřany začleněna do jejich armády jako samostatná jednotka, což svědčilo o tom, jak silnou byla. Asyřané totiž dobyté nepřátelské jednotky rozptylovali do své armády. Izraelská jízda však zůstala vcelku. Archeologické nálezy dokládají, že stáje, jež jsou přičítány králi Šalamouna spadají až do období vlády Omríovců.

Dnes se archeologové a historikové shodují na tom, že se jedná o dynastický mýtus, který nemá se skutečností nic společného.

Průběh zápasu – 15.4.2014

Kuželky – zápas 15.4.2014Včerejší zápas, kterého jsem se zúčastnil pouze jako divák, naše družstvo SK Uhelné sklady Praha E odehrálo na domácím kuželníku v Košířích s družstvem SK Rapid Praha B, které bylo v žebříčku hned za námi o pouhé dva body, ale s malinko lepším průměrem. Tento zápas tedy rozhodoval, zda pozici udržíme, nebo nás soupeřící družstvo tímto zápasem přeskočí. Šlo nám o hodně. Bylo jasné, že pokud vyhrajeme, máme již jisté setrvání ve skupině a sestup již nebude hrozit a poslední zápas příští týden ve čtvrtek tak budeme moci odehrát v naprostém klidu.

Neuvěřitelný začátek

Jako první hráč nastoupil náš kapitán a velmi dobrý hráč, který předvedl, že je ve formě a zahrál velmi nádherné číslo. Soupeř sice hrál taky pěkně, za počet shozených kuželek se rozhodně nemusel stydět, přesto na našeho hráče ani zdaleka nestačil a prohrál o 64 kuželek, což našemu družstvu dalo slušný náskok hned na začátku a vlilo energii do žil.

Jako druhá nastoupila naše hráčka, která kuželky hraje dlouhá desetiletí, a byť není z Prahy, kvůli kuželkám obětuje čas i cestování. Tentokrát to stálo za to a ukázala, že i ona umí hrát pěkně a čtyřstovky se nebojí. Navíc jejímu soupeři, který byl nejslabším hráčem celého zápasu, se vůbec nedařilo a naše hráčka náš náskok zvýšila na 119 kuželek, což nám dávalo velmi slušné šance na vítězství.

Velmi slušné pokračování

Jako třetí od nás nastoupila opět žena, které, byť hraje teprve druhou sezónu, se dařilo. Na soupeře, který předvedl pěkný výsledek, však nestačila. Náš náskok se ale snížil velmi nepatrně a neklesl pod stovku.

Jako čtvrtý nastoupil náš letošní nováček a předvedl zatím svůj vůbec nejlepší výkon. Je vidět, že díky pravidelnému tréninku začíná sklízet ovoce. Jeho soupeř hrál také slušně, ale postupně zaostával a nestíhal držet krok. Naše skóre se zvýšilo na 6:2 a náskok na 142 kuželek. Hráči soupeřícího družstva již věšeli ramena a házeli flintu do žita. Jejich dotahován dokonce říkal, že to může klidně zabalit a jít domů, že už je rozhodnuto. Což měl víceméně pravdu.

Nevyrovnaná hra

Jako pátý nastoupil náš hráč, který je také nováček, byť kuželky před víc jak čtvrtletím již hrával, a hraje nyní teprve rok. Měl neuvěřitelný začátek, do plných hrál jako bůh, jak řekla Líba, která s námi chodí na zápasy, kde nás velmi podporuje, a bez níž si již zápasy ani nedovedeme představit. Následovala slabší dorážka, přesto se mu podařilo udržet náskok před soupeřem a vedl o deset kuželek. I na druhé dráze ukázal, že plné mu opravdu jdou, soupeř se však lehce polepšil a náskok dotáhl. Našemu hráči se však vůbec nevyvedla druhá dorážka. Ta byla opravdu velmi slabá, naopak soupeři se začalo velmi dařit a zahrál na druhé dráze velmi pěkné číslo. Náš náskok se snížil sice na 91 kuželek, přesto bylo jasné, že dotahovák soupeřícího družstva již nemá šanci takovýto náskok stáhnout.

Neskutečný závěr

Náš poslední hráč uvažoval, že by nehrál, má problémy se zády a uvažoval, že bych místo něj mohl hrát já. Naštěstí nakonec hrál on, neboť já byl ráno u lékaře a potřeboval jsem tento zápas nehrát. Hned na začátku nasadil zběsilé tempo, soupeř většinu plných držel krok, pak však začal ztrácet a ještě více ztratil v dorážce. Náš hráč na první dráze předvedl neuvěřitelný výkon a měl našlápnuto k tomu, že by mohl být nejlepším hráčem tohoto zápasu. Na druhé dráze předvedl, že byť má problémy se zády, je ve výborné formě i náladě a předvedl ještě mnohem lepší výkon. Nakonec nejen že se stal nejlepším hráčem zápasu, ale ještě si o příčku polepšil v pořadí hráčů za všechny družstva SK Uhelné sklady, kdy postoupil na čtvrté místo.

Vyhráli jsme 12:4 s neuvěřitelným náskokem 185 kuželek. Získali jsme tak cenné dva body.

Zhodnocení

Toto byl předposlední zápas této sezóny a díky tomu, že jsme porazili družstvo, které je za námi, je jisté, že nás již nemůže přeskočit. A nejen toto družstvo, ale i zbylá dvě za námi. Díky tomu máme zajištěno, že nebudeme na horší než jedenácté pozici z patnácti. Vzhledem k tomu, že sestupují poslední dvě družstva, my sestupovat nebudeme. Příští rok tak opět budeme hrát v Pražském přeboru 3.

Příští týden hrajeme ve Velkých Popovicích, kde si opět zahraji i já. Hrajeme proti družstvu, které je na čtvrté příčce, a které bude mít výhodu domácího kuželníku. Šance na vítězství tam jsou tedy minimální, přesto budeme bojovat. Držte nám tedy palce!

Tabulka výsledků zápasu:

SK Uhelné sklady Praha E 2454 12:4 2269 SK Rapid Praha B
BENDL Jiří 444 2:0 380 MACH Pavel
BROŽOVÁ Olga 402 2:0 347 ADAMEC Jan
ŠKOLOVÁ Dana 386 0:2 401 DVOŘÁK Josef
ŠTICH Petr 420 2:0 382 TŮMA Antonín
MAŠEK Zdeněk 350 0:2 401 EDER Pavel
JAKOUBEK Otakar 452 2:0 358 SRŠEŇ Antonín

Matematická úloha

Petr Mašek ve školeMnoho lidí tvrdí, že matematika je nuda, nebo že je obtížná. Někdy tomu však tak být nemusí. Stačí vymyslet zajímavé zadání, které zaujme a pobaví více lidí. A na jedno takové zadání jsem kdysi narazil. Škoda, že s podobnými úlohami jsem se nesetkal ve škole osobně. Místo toho jsme ve škole řešili převážně rovnice bez jakéhokoli smyslu. A když už byla zadána nějaká úloha, tak šlo o velikost mostního pilíře, nebo podobně nudné úlohy. Matematika by ve školách měla být zábavná a proto by měly být zábavné i úlohy. Třeba se to od mých školních let změnilo, ale spíše o tom pochybuji.

A teď již ke zmíněné matematické úloze.

Zadání

Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě pětkrát mladší než maminka. Otázka zní: Kde je tatínek?

Jak úlohu řešit

Zadání se může zdát neřešitelné a naprosto nesmyslné. Mohlo by se zdát, že z úlohy lze vypočítat tak akorát věk maminky a dítěte, ale zmínka o tatínkovi je naprosto nelogická. Není tomu tak. Řešit budeme klasickou soustavu rovnic o dvou neznámých a vypočítáme si věk dítěte a z toho logicky vydedukujeme závěr.

Postup řešení

Ze zadání vytvoříme klasickou soustavu rovnic o dvou neznámých, kde budeme mít dvě neznámé x a y definované takto:

  • x – věk dítěte
  • y – věk maminky

Sestavíme soustavu rovnic:

Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě: x + 21 = y
Za 6 let bude dítě pětkrát mladší než maminka: 5(x + 6) = y + 6

Po sestavení soustavy rovnic do druhé rovnice dosadíme vyjádřenou proměnnou y z první rovnice: 5(x + 6) = x + 21 + 6

Roznásobíme závorku na levé straně rovnice: 5x + 30 = x + 27

Na levé straně rovnice shromáždíme výrazy s neznámou, na pravé vše ostatní: 4x = -3

Celou rovnici vydělíme koeficientem u neznámé x: x = -0,75

Výsledek

Zjitili jsme, kolik je dítěti. Tomu je dnes mínus tři čtvrtě roku, což je devět měsíců. Tatínek tudíž právě souloží s maminkou. Je u maminky.

Závěr

Zjistit, kde je tatínek v této úloze bylo nakonec snadné. Jednalo se o prostou soustavu dvou rovnic. V úloze se jednalo prostě o pouhé zjištění věku dítěte. Úloha však dostala zábavný rozměr právě díky tatínkovi. Jinak by se jednalo opět o nudnou úlohu. A takovýchto úloh by v hodinách matematiky mělo výt více. Matematika by se přestala jevit jako nudná.

Průběh zápasu – 10.4.2014

Kuželky - zápas 10.4.2014Čtvrteční zápas naše družstvo SK Uhelné sklady Praha E odehrálo na Žižkově na pěkném nedávno postaveném kuželníku. Rok a čtvrt zde stojí moderní kuželník s čtyř dráhou. Hrály se zde rovnou dva zápasy najednou a bylo velmi rušno, neboť každé družstvo mělo své fandy – jedno družstvo velmi aktivní, až to někdy rušilo. Z kuželek na takový ruch nejsem příliš zvyklý. Většinou se zápasy odehrávají na menších kuželnících, kde nejsou téměř žádní diváci a je tam vcelku klid. Určitě se však na zápas na Žižkov vyplatí přijít podívat. Přivedl jsem sebou kamaráda, kterému se zápas velmi líbil a vydržel až do konce, byť na něj doma čekalo malé děcko.

Hráli jsme proti KK Slavoj Praha D, což je letošní favorit, družstvo, které již má zajištěn postup a vede žebříček a má nejvyšší průměr ve shozených kuželkách na družstvo. Nedalo se příliš očekávat, že bychom s nimi mohli vyhrát. Přesto jsme bojovali a nevzdávali se.

Nevyrovnaný začátek

Proti naší hráčce, která hraje teprve druhou sezónu, nastoupila soupeřka, která je velmi zkušená a zahrála nejlepší číslo ze svého družstva. Naše hráčka neměla šanci a prohrála o 82 kuželek.

Je neuvěřitelné, že tato hráčka z KK Slavoj Praha D nastoupila hned po odehrání tohoto zápasu jako náhradnice za KK Slavoj Praha C o soutěž výše na dalších dvou drahách a zvládla tam opět zahrát velmi pěkných 414. Tím jasně ukázala, že jde o zdatnou hráčku, a že si postup po letošní sezóně opravdu zaslouží.

Bojujeme

V druhé dvojici proti sobě opět nastoupily dvě ženy. Soupeřka předvedla pěknou hru, ale nakonec stejně skončila jako čulibrk svého družstva. Na naši hráčku však nestačila, ta předvedla téže pěknou hru a nakonec i náš nejlepší výsledek. Náskok soupeřícího družstva snížila o 19 kuželek. Přesto jsme stále celkem dost prohrávali.

Jako třetí nastoupil náš nováček, který hraje svou první sezónu. Proti němu opět nastoupila žena. Zápas mezi nimi byl velmi vyrovnaný, našemu hráči se velmi dařilo a nakonec zvítězil o 10 kuželek. Hra pro nás začala vypadat nadějněji.

Jako čtvrtý nastoupil náš kapitán a nejlepší hráč. Čekalo se jak zápas mezi ním a soupeřem dopadne. Soupeř byl velmi mladý a hrál velmi pěkně, ke konci však začal ztrácet nervy a náš soupeř ho začal dotahovat, až se s ním vyrovnal. V předposledním hodu našemu hráči zůstala stát jedna kuželka, pokud by ji srazil, měl by vítězství v kapse. Naneštěstí však minul a díky tomu prohrál o pouhou jednu kuželku.

Porážka

Až do předposledního hodu našeho čtvrtého hráče nebylo jasné, kdo nastoupí jako pátý. Pokud by náš čtvrtý hráč vyhrál, šel by náš další velmi dobrý hráč a pokusil se zápas zvrátit. Tím, že však náš čtvrtý hráč prohrál, šance na vítězství se snížily téměř k nule, a nastoupil náš další nováček z minulé sezóny. Dobrého hráče jsme si tak ušetřili na úterní zápas, kdy šance na vítězství budou podstatně vyšší.

Našemu pátému hráči se příliš nedařilo a postupně začal ztrácet na soupeře. V plných byl schopen držet krok, v dorážce mu soupeř ale silně utíkal a zvyšoval hodně svůj náskok. Po prohození drah se náskok soupeře dlouho nezvyšoval, až ke konci v dorážce uhrál ještě pár dalších kuželek navíc. Náskok soupeřícího družstva se zvýšil na 115 kuželek a naše prohra již byla neodvratná.

Jako poslední jsem nastoupil já. Proti mně byl nasazen velmi dobrý hráč. Bylo jasné, že už jde jen o to si zaházet, na výsledku jsem již nic změnit nemohl. I přesto jsem byl nervózní, protože tam byl kamarád, který se přišel podívat, jak hraji. Na první dráze se mi nedařilo, hlavně v dorážce. Na druhé se to zlepšilo. Byl jsem upozorněn, že příliš pospíchám a měl bych zvolnit hru. Když jsem hru zvolnil, začalo se mi dařit o něco lépe. Je vidět, že na technice hodně potřebuji pracovat. Naštěstí se sezóna blíží ke konci, takže budu mít až do konce srpna moře času zapracovat na technice a zlepšit se do další sezóny.

Zhodnocení

Do konce sezóny již zbývají pouze dva zápasy. O postupujících dvou družstvech je již definitivně rozhodnuto. Naopak o sestupujících dvou družstvech definitivně ještě rozhodnuto není. Naše družstvo si oproti předchozímu týdnu o jednu pozici pohoršilo a jsme nyní čtvrtí od konce.

Poslední družstvo nás již nemůže přeskočit ani náhodou. Předposlední družstvo teoretickou možnost má, muselo by však vyhrát oba zbývající zápasy, což se jeví jako silně nepravděpodobné. My bychom naopak oba museli prohrát. Pak by mělo teoretickou šanci i družstvo, které je těsně za námi. To by muselo vyhrát jeden zápas a v druhém uhrát alespoň remízu, aby nás přeskočilo. Vzhledem k tomu, že zítra hrajeme s družstvem SK Rapid Praha B, které je těsně za námi, u nás doma, máme šanci nad nimi vyhrát a tím je nechat na dobro za námi. Rozhodovat se o tomto tedy bude zítra. Držte nám palce!

Tabulka výsledků zápasu:

KK Slavoj Praha D 2356 12:4 2157 SK Uhelné sklady Praha E
HOLANOVÁ Kateřina 427 2:0 345 ŠKOLOVÁ Dana
KUKLOVÁ Danuše 372 0:2 391 BROŽOVÁ Olga
MATOUŠKOVÁ Markéta 376 0:2 386 ŠTICH Petr
VALO Jindřich 392 2:0 391 BENDL Jiří
ŠIPL Jan 392 2:0 331 MAŠEK Zdeněk
KRÁL Aleš 397 2:0 313 MAŠEK Petr

Toastmasters setkání 3.4.2014

ToastmastersČtvrteční pravidelné setkání Toastmasters klubu Amplion jsem si náležitě užil, neboť jsem poprvé moderoval celé setkání a na pódiu jsem tak byl často. Celé setkání se neslo v pozitivní náladě a to nejen díky mému moderování, ale hlavně díky dobré přípravě všech řečníků, kteří vystoupili se svými proslovy, hodnoceními a moderováním improvizací a kvízu. Atmosféru podtrhly i improvizace a také to, že jsme se dověděli, že našemu bývalému prezidentovi klubu a stálému členu Zbyňkovi Šťávovi se narodila druhá dcera.

Moderování

Poprvé jsem se zhostil moderování celého setkání. Měl jsem trému a leckdy jsem si říkal, že to je katastrofa. Ale tyto pocity má prý každý, kdo se této role ujme poprvé.

Na moderování se mi líbilo to, že jsem na pódiu byl často. Snažil jsem se dopředu připravit a zjistit si něco o řečnících a jejich řečech. Přesto se mi stalo, že mi sem tam něco vypadlo a dokonce i u názvu proslovu a to i přesto, že jsem si ho ještě několikrát přečetl, než jsem ho šel oznámit.

A to byl jeden z okamžiků, kdy jsem si říkal, že moje moderování je katastrofa. Nejlepší je se však tomu zasmát a přiznat to, což jsem v závěru setkání udělal, když jsem se zamotal a nejjednodušší věc, jak se z toho vymotat, bylo to, že jsem to prostě přiznal a řekl to znovu už dobře.

Moderování je hodně o improvizaci a neustálém vystupování. Všem, kdo si tuto roli ještě nevyzkoušeli, to doporučuji. Neváhejte a vyzkoušejte si ji co nejdříve. Posune vás to hodně dopředu. Já už se těším, až si někdy v budoucnu tuto roli zopakuji a věřím, že to bude o něco lepší než na tomto setkání.

Německy snadno a rychle!

První humorný proslov na téma „Německy snadno a rychle!“ přednesl hostující řečník Ondřej Vodňanský z jiného pražského Toastmasters klubu. Mluvil o zajímavé metodě, jak se učí německy a do jakých kuriózních situací ho to přivedlo.

Řečník zmínil metodu, kdy stále dokola poslouchá fráze a tím se je učí. Tak jako se malé děti učí posloucháním, on se učí posloucháním němčinu. Kdykoli a kdekoli se sluchátky na uších – v MHD, při uklízení a dokonce i na návštěvě u tchyně. A přesně to ho několikrát přivedlo do zajímavých situací jako například, když jel v tramvaji plné německých turistů, poslouchal rozhovor a nevědomky jej nahlas opakoval. Sám sebe se ptal, jestli má manželku, kolik má dětí a sám si odpovídal. Němečtí turisté byli patřičně vykulení, jemu to však došlo až teprve, když jedna německá rodinka vystupovala s malými dětmi a děti na něj naprosto zmateně koukaly.

Já takto zkoušel poslouchat angličtinu při řízení, ale plně jsem se na angličtinu nedokázal soustředit.

Překonávání trémy těžce a pomalu

Další řečník, nováček klubu Amplion, přednesl svůj první proslov, kde se členům klubu a několika hostům, kteří nás přišli navštívit, představil.

Povídal o trémě mluvit na veřejnosti a podělil se se zkušenostmi, kdy v minulosti překonal strach a mluvil před publikem. A přesně to je ten důvod, proč se rozhodl začít chodit do našeho klubu.

Je takovým pravidlem klubu Amplion, že každý řečník, který přednese svůj první proslov tzv. otvírák, dostane symbolicky otvírák. Naneštěstí otvíráky došly a nikdo další nedokoupil, takže Lukáš Stejskal svůj otvírák nedostal, ale nemusí věšet hlavu, neboť chyba bude napravena a dostane ho příště, jak bylo slíbeno.

Ústava Tostmasters

Třetí řečník přednesl svůj vzdělávací proslov, který trval 16 minut, o ústavě Toastmasters. Mnoho členů netuší, že Toastmasters mají svoji ústavu. Řečník přednesl pouze první část tohoto proslovu, druhá nás čeká o 14 dní později.

Co Pavel Farský nezmínil, a co málokdo i ví, je, že klub Amplion má svou hymnu, kterou jsme zazpívali na rezidenčním víkendu Toastmasters v roce 2013.

Drobná práce

Ještě minutu před začátkem to vypadalo, že čtvrtý proslov tentokrát nebude, nakonec si ho vzala Anežka Nováková. Přednesla svůj soutěžní proslov, který přednášela nejen na soutěži, ale už i jednou u nás v klubu.

Mluvila o výroku amerického prezidenta George Washington: „Neptejte se, co pro vás může vaše země udělat, ale ptejte se, co pro vaši zemi můžete udělat vy.“ Podobný výrok pronesl prý i první český prezident T. G. Masaryk.

Řečnice mluvila i o třech ženách, které pro lidi udělaly hodně. Jednou z nich byla i Milada Horáková, která za svou odvahu zaplatila životem.

Následně se zamyslela nad tím, co obyčejný člověk, jako je ona sama, může pro lidi udělat. Co takhle pomoci lidem s komunikací? Nebo pomoci nějakému hnutí? A v čem jsme dobří my? Co mi můžeme pro naše okolí, pro lidi, pro svět udělat?

Improvizace

Je pěkné, když si hlavní moderátor může oddychnout a přenechat pódium moderátorovi improvizací, kterým byl tentokrát Petr Pelčík. Ujal se toho náležitě, je vidět, že je velmi zkušeným řečníkem. Z minulého setkání se nechal inspirovat tehdejší moderátorkou improvizací Dominikou Radanou Morkovinovou a také si přinesl tašku. A nejen jednu, ale rovnou dvě. Jednu plnou a jednu prázdnou.

První polovina řečníků si měla vybrat jednu věc z první tašky a přendat ji do druhé tašky tak, aby nešlo poznat, co to je, a pak nám o tom říci. Druhá polovina měla dělat to samé, ale v opačném pořadí. My pak měli hádat, co to bylo.

Navštívil nás i host z klubu z Linze z Rakouska. Sice nerozuměl česky, ale alespoň nasával atmosféru našeho klubu a zúčastnil se jedné z improvizací a poprvé tak v našem klubu zazněla angličtina.

Další role

Pěkné na setkání je to, že každý řečník je ohodnocen, dostane se mu rad, co zlepšit a na čem dále zapracovat, i pochvaly, co udělal dobře, což podporuje další zlepšování se. Ohodnoceny byly jak připravené řeči, tak i improvizované. V samém závěru pak byly hodnoceny i zbylé role.

Následovala i role moderátor kvízu, kdy jsme mohli vyzkoušet paměť. Jednou z otázek bylo i to, kdo z řečníků měl červenou košili. V sále bylo chvíli ticho, než někdo zmínil mě. Pravda, měl jsem přes ni sáčko, i tak mě překvapilo, že nikdo odpověď okamžitě nevyhrkl.

Časoměřič, který o sobě prohlásil, že neumí měřit čas, protože nenosí hodinky, svou práci i přesto odvedl dobře a informoval nás, kdo přetáhl, kdo se vešel do časového limitu a kdo ho naopak nevyužil.

Vyhodnocení

Nejlepším improvizátorem tohoto setkání byl zvolen Milan Poláček a nejlepším hodnotitelem byl vybrán David Talacko.

Setkání se povedlo. Jsem rád, že jsem si mohl zkusit roli moderátora, byť jsem sem tam něco pozapomněl. Příště to bude jistě lepší.

Dobytí Kanaánu

Rusko zřícenina kostelaBiblická kniha Jozue líčí, jak Izraelité, poté co odešli z Egypta a putovali 40 let sinajskou pouští, pod vedením vojevůdce Jozua dobývají zemi, již jim zaslíbil jejich bůh. Kniha Jozue líčí, jak po překročení řeky Jordán Izraelité dobývají nejprve město Jericho, město Aj a další kanaánská města a postupně si podmanují celou zaslíbenou zemi. Stalo se to však opravdu tak? Existuje pro to nějaký důkaz?

Neexistující opevněná města

Prvním městem, které Jozue dobyl, bylo město Jericho. V té době však Jericho neexistovalo. K jeho zničení došlo již v roce 1550 př. n. l. Řada výzkumů ukázala, že příčinou postupného, nikoliv náhlého, zborcení hradeb byla série zemětřesení. Jihovýchodní strana hradeb se dokonale kryje s průběhem aktivního geologického zlomu.

Dalším městem, které Izraelci dobyli, bylo město Aj (překlad znamená trosky, nebo rozvaliny). Podle archeologických průzkumů však město mezi lety 2000 a 1200 př. n. l. nebylo obýváno a bylo pouhými opuštěnými ruinami.

Gibeóňané

Gibeóňané žádali Jozua o ochranu. Archeologický průzkum z místa Gibeon ukázal, že místo v tuto dobu nebylo obýváno. Průzkum tří dalších gibeónských měst prokázal, že ani tato místa nebyla v tuto dobu obývána. To samé platí i o jiných městech, která se objevují v příběhu o dobytí Kanaánu a také o souhrnném seznamu kanaánských králů. Mezi nimi najdeme také Arad a Chešbón, o nichž je zmínka v článku o odchodu Izraelitů z Egypta.

Jak postupoval archeologický průzkum Palestiny, stále více se ukazovalo, že skutečnost byla jiná, než jak ji líčí Bible. U stále většího počtu míst se zjišťovalo, že docházelo k postupnému úpadku a vysídlování. Ve stavební architektuře je patrný postupný vývoj. Nic nenasvědčuje tomu, že by vývoj Palestiny byl přerušen nějakým plošným vojenským zásahem.

Dobové pozadí

Palestina byla pod egyptskou vládou do konce poloviny 12. století př. n. l. V lokalitách Gaza, Yaffo a Beit She’an byla egyptská administrativní centra. Egyptské památky byly objeveny na mnoha místech kolem řeky Jordán. Ani geopolitické situaci tehdejší doby tedy biblický popis neodpovídá. O silné egyptské přítomnosti v Palestině však Bible mlčí, jako by o ní nevěděla.

Z této doby (kdy měl být Kanaán již osídlen Izraelci a mělo trvat období soudců) máme též k dispozici dokumenty zásadního významu, jakými jsou dopisy z El-Amarna, v akkadštině psané listy různých knížat nebo pánů Sýrie – Palestiny a faraónů Amenophise III., Achnatona, Sumencharema a Tutanchamóna. V této době byla Palestina a jižní Sýrie egyptským protektorátem a malí králové této oblasti se považovali za faraonovy vazaly, což jim nebránilo v tom, aby mezi sebou nebojovali ve snaze rozšířit svou moc. Dnes známe jména králů několika městských států v Palestině: Labajú v Sichemu, Abdi-Héba v Jeruzalémě, Milkilu v Gezeru. Aby mohli vést lépe své vnitřní boje, neváhali tito drobní králové uzavírat společenství s tzv. chapiru.

Další informace o dobovém pozadí lze nalézt v článku o odchodu Izraelitů z Egypta.

Závěr

Vše nasvědčuje tomu, že k žádnému dobytí Kanaánu nedošlo, naopak že předkové Izraelitů přišli z horských oblastí a spolu s lidmi obývajícími Kanaán vytvořili obyvatelstvo nazývané Izrael. Pokud někdo z Egypta do Kanaánu dorazil, tak to byla pouze malá skupinka lidí, která si sebou přinesla kult vzývající boha Jahva.

Průběh zápasu – 2.4.2014

Kuželky - tréninkVčera naše družstvo SK Uhelné sklady Praha E odehrálo derby s SK Uhelné sklady Praha D, které tvoří převážně ženy. Hrál se odložený zápas doma na Zvonu v Košířích. Ani jedno družstvo tedy nemělo výhodu domácího prostředí, naše družstvo však bylo v nevýhodě, neboť hostilo druhé družstvo, které tak mohlo vybírat, koho z jejich hráčů nasadí proti kterému našemu hráči, čehož ani příliš nevyužili.

Skvělý začátek

Jako první od nás, stejně jako o den dříve, nastoupil náš kapitán, dlouholetý hráč, kterému se dařilo ještě mnohem lépe než předchozí den. Jen tři kuželky ho dělily od jeho letošního osobního rekordu, jenž je zároveň i letošním rekordem za celé SK Uhelné sklady. Soupeři se naopak příliš nedařilo a trápil se. První dva body putovaly k nám a získali jsme náskok neuvěřitelných 120 kuželek. Co více si do začátku přát.

Přetahování

Ve druhé dvojici proti sobě nastoupily dvě ženy. Naší hráčce, jež hraje již dlouhou řadu let, se tentokrát vůbec nedařilo. Naopak soupeřka předvedla, že je v dobré formě, a zahrála opravdu pěkné číslo a podařilo se jí náš náskok snížit téměř o polovinu na 67 kuželek.

Ve třetí dvojici proti sobě opět nastoupily dvě ženy. Naší hráčce hrající teprve druhou sezónu se dařilo a podařilo se jí zvítězit a získat našemu družstvu další dva cenné body. Náš náskok se opět lehce zvýšil a činil 80 kuželek.

Velký náskok

Jako čtvrtý nastoupil náš dobrý hráč proti soupeřce, které se vůbec nedařilo a jež se tak stala čulibrkem svého družstva. Našemu hráči se naopak dařilo, zvítězil s velkým náskokem, čímž nás dostal do vedení o 153 kuželek, a připsal nám další dva cenné body. Nyní již stačilo k vítězství pouze udržet náskok. Nerozhodovalo, zda zbylí dva hráči vyhrají či prohrají, rozhodovalo konečné číslo.

Dramatické snižování náskoku

Jako pátý nastoupil náš letošní nováček, u něhož se nedá ještě odhadovat, jak zahraje. Proti němu nastoupil kapitán soupeřů, který hraje opravdu velmi dobře, takže se nedalo čekat, že náš hráč vyhraje. Přesto se našemu hráči ze začátku dařilo držet krok. Soupeři se ze začátku příliš nedařilo, pak se ale prudce zlepšil a začal našemu hráči utíkat. Náš náskok byl sice vysoký, přesto se dramaticky začal snižovat a snížil se na polovinu ze 153 na 76 kuželek. Stále se tedy dalo pomýšlet na vítězství.

Jako poslední nastoupil náš hráč, který začal hrát po více jak čtvrt století a příliš toho zatím nenahrál. Navíc se vrátil po třech týdnech z lázní, takže ani nebyl trénován a ve formě. Bylo potřeba, aby neprohrál o více jak 75 kuželek, pokud jsme chtěli zvítězit. Soupeřka hned ze začátku nasadila vysoké tempo, ale hrála nevyrovnaně. Našemu hráči se vůbec nedařilo v dorážce a soupeřka začala zvyšovat náskok, který při výměně drah v polovině činil 37 kuželek, což byla téměř polovina našeho náskoku. Zápas se tím dramatizoval, pokud by soupeřka udržela tempo, a ještě lehce ho zvýšila, a našemu hráči se stále nedařilo, vítězství by bylo ohroženo. Našemu hráči se však po prohození drah dařilo o dost lépe a na soupeřku ztratil už jen dalších 7 kuželek.

Zvítězili jsme jen díky náskoku 32 kuželek. Nakonec k vítězství hodně pomohl skvělý výkon našeho kapitána, který se opravdu vytáhl.

Zhodnocení

Vzhledem k tomu, že pomalu končí letošní sezóna, hraje se o každý bod kvůli pořadí a v našem případě i o záchranu, tedy o to, abychom nesestoupili. Tento zápas byl odložený a tudíž bylo velkou výhodou, že jsme tuto výhodu využili a získali po včerejších dvou bodech tento týden další dva body. Za tento týden si připisujeme tedy rovnou čtyři body a po tomto týdnu máme čtvrté místo od konce jisté a je tu možnost poskočit i o místo výše. Ještě úplně zachráněni od sestupu nejsme, ale je již vysoce nepravděpodobný.

Naopak družstvo, s nímž jsme tento zápas odehráli, má sestup téměř jistý. Jsou na posledním místě a po tomto týdnu tam zůstanou. Nepodařilo se jim získat ani jeden bod. Ani z odloženého zápasu s námi, ani ze zápasu, co odehráli o den dříve.

Tabulka výsledků zápasu:

SK Uhelné sklady Praha E 2300 10:6 2268 SK Uhelné sklady Praha D
BENDL Jiří 464 2:0 344 KLÍMA Jaroslav
BROŽOVÁ Olga 351 0:2 404 KAFKOVÁ Jindra
ŠKOLOVÁ Dana 376 2:0 363 DUŠKOVÁ Jana
JAKOUBEK Otakar 409 2:0 336 SÁBOVÁ Stanislava
ŠTICH Petr 365 0:2 442 DUŠEK Miloslav
MAŠEK Zdeněk 335 0:2 379 KUDĚJOVÁ Jitka

Průběh zápasu – 1.4.2014

Kuželky - trénink 2014: devítkaVčerejší zápas mezi naším družstvem SK Uhelné sklady Praha E a TJ Sokol Praha Vršovice D jsme odehráli doma na Zvonu v Košířích. Měli jsme výhodu domácího prostředí, protihráči však měli výhodu výběru koho kdy proti nám nasadit, což také s rozmyslem dělali, neboť si dopředu zjistili, kdo jak od nás hraje, a podle toho vybírali a taktizovali, přesto vítězné body putovaly k nám.

Pěkný začátek

Jako první od nás nastoupil náš kapitán, dlouholetý hráč, který hraje velmi dobře, a také to i v tomto zápase předvedl, když zahrál ze všech hráčů nejlépe, a svého protihráče, kterému se vůbec nedařilo a skončil jako čulibrk celého zápasu, přehodil o 81 kuželek, čímž nám získal velký náskok hned na začátek.

Druhá dvojice byla velmi vyrovnaná. Ze začátku naše hráčka prohrávala, ale následně začala postupně svého protihráče dotahovat, což se jí nakonec nepodařilo, ale výsledek skončil jen těsně, čímž nám udržela pěkný náskok získaný naším prvním hráčem. Vedli jsme o 76 kuželek.

Jako třetí od nás šel hrát náš letošní nováček, který kdysi kuželky hrával a nyní se k nim vrátil, díky čemuž se rychle zlepšuje. Předvedl pěknou hru, na vítězství to však nestačilo. Protihráči na něj nasadili svého nejlepšího hráče, což se z jejich strany ukázalo jako rozumná volba. Náš náskok v kuželkách se však příliš nesnížil a činil 53 kuželek.

Nejslabší článek

Jako čtvrtý jsem nastoupil já. Začátek se mi neuvěřitelně vydařil a soupeřku jsem tak vyvedl z míry. Začala být nervózní a nadávat na špatné dráhy. Na druhé dráze se mi však vůbec nedařilo. Hlavní problém spočíval v hlavě. Po neuvěřitelném začátku jsem si přestal hlídat techniku, zrychlil hru a přestal se koncentrovat. Uvědomil jsem si to pozdě a již nebyl schopen svou chybu napravit, což se mi stalo osudným. Naštěstí náš náskok se opět příliš nesnížil a klesl pouze na 34 kuželek. Zápas se však zdramatizoval, a pokud jsme chtěli pomýšlet na vítězství, museli oba naši další hráči vyhrát, pokud by jeden z nich prohrál, bojovali bychom alespoň o remízu a rozhodovalo by pouze to, zda bychom udrželi náskok v počtu sražených kuželek alespoň o jednu.

Dramatický závěr

Jako pátý nastoupil náš hráč, který hraje kuželky roky a umí to. Trápil se, nedařilo se mu tak, jak by si představoval. Protihráč se však také trápil a byl často na středu. Oba hráči tak po celou dobu byli vyrovnaní a připravili nám tak dramatickou a napínavou hru. Náš hráč nakonec s náskokem pěti kuželek zvítězil a mi tak stále mohli pomýšlet na vítězství.

Jako poslední nastoupil náš nejlepší hráč dle žebříčku, bylo na něm však, aby zvítězil a tím nám zajistil vítězství. Díky náskoku 41 kuželek byla alespoň remíza víceméně jistá, neboť se dalo čekat, že o tolik a více neprohraje. Náš hráč byl vůči protihráčce v nevýhodě, neboť měl lehce poraněnou nohu, díky čemuž se mu nedařilo tak, jak si představoval. Poslední dvojice byla velmi vyrovnaná. Až do předposledního hodu byla hra velmi napínavá a dramatická. Náš hráč si udržoval velmi těsný náskok a rozhodoval opravdu každý hod. V samém závěru protihráčka získala velmi těsnou převahu, nepodařil se jí však předposlední hod, kdy sestavu nedorazila a ujela na kuželku, díky čemuž těsně prohrála. Kdyby se jí bývalo povedlo sestavu dorazit, vítězství by měla téměř jisté. Je vidět, že leckdy rozhodují o vítězství opravdu kuželky a milimetry. Zvítězili jsme tak nakonec díky náskoku 45 kuželek, jinak hra byla velmi vyrovnaná.

Zhodnocení

Vzhledem k tomu, že pomalu končí letošní sezóna, hraje se o každý bod kvůli pořadí a v našem případě i o záchranu, tedy o to, abychom nesestoupili. Po předchozím týdnu jsme čtvrtí od konce, tedy na jedenácté příčce. Nyní jsme si připsali další dva body. Na páté místo od konce to není, družstvo před námi má tříbodový náskok, přesto by nám to mohlo pomoci se udržet na čtvrtém místě od konce, pokud SK Rapid Praha B neuhraje také dva body, čímž by nás přeskočili.

Na naší straně je však ještě jedna výhoda, hrajeme dnes odložený zápas derby s SK Uhelné sklady Praha D, kteří jsou poslední. Jak jsem se dověděl, včera prohráli a cenné dva body na rozdíl od nás si nepřipsali. Máme tak před nimi již čtyřbodový náskok. Zápas proto bude velmi dramatický, protože se budou snažit více než kdy jindy. Jim sestup silně hrozí a budou bojovat o každý bod, aby nesestupovali. Pokud i dnes vyhrajeme, získáme tak další cenné body a pomůže nám to v postupu v žebříčku či minimálně zajistí, že v něm neklesneme. Ostatní družstva hrají pouze jeden zápas tento týden. Držte nám palce.

Tabulka výsledků zápasu:

SK Uhelné sklady Praha E 2280 10:6 2235 TJ Sokol Praha Vršovice D
BENDL Jiří 422 2:0 341 PODLIPSKÝ Petr
BROŽOVÁ Olga 377 0:2 382 KILIÁN Pavel
ŠTICH Petr 380 0:2 403 RAUVOLF Václav
MAŠEK Petr 347 0:2 366 RAUVOLFOVÁ Alena
PÝCHA Vladimír 373 2:0 366 WOLF Karel
JAKOUBEK Otakar 381 2:0 377 ŠPIČKOVÁ Johana