Archiv

Tagy příspěvků ‘lodě’

Jak jsem dělal lodní průkaz

Poprvé jsem o lodním průkazu začal uvažovat, když jsem před pár lety navštívil výstavu lodí v pražských Letňanech. Původně jsem se tam šel podívat na karavany, ale místo toho mě tam uchvátily lodě a byl jsem jak Alenka v říší divů. Od té doby jsem začal snít o tom, že si udělám lodní průkaz a budu se plavit po řekách a mořích. Moje žádost po lodním průkazu rostla o to více, když si rodičů soused pořídil pěknou říční jachtu, a když si udělal kapitánský průkaz na moře nejprve jeden kamarád a hned po něm druhý kamarád.

Úvahy

Vzhledem k tomu, že jsem se mezitím pustil do stavby rodinného domu, myšlenky na dělání lodního průkazu se trochu upozadily. Přesto jsem sem tam listoval katalogy jachet. Když jsem si koncem roku 2019 udělal zbrojní průkaz, uvažoval jsem, že hned následující rok bych si mohl udělat onen vytoužený lodní průkaz. Vzhledem k tomu, co se začalo dít v roce 2020, myšlenky na lodní průkaz šly opět do pozadí. Dělat si průkaz na mořskou jachtu jsem pustil úplně z hlavy vzhledem na problémy s cestováním v tomto roce. Více mě přesto lákaly říční jachty, protože ty je snazší si častěji půjčit, není potřeba kvůli nim cestovat daleko, a pokud bych se jednou rozhodl pro svoji vlastní, jsou i dostupnější. Proto jsem začal uvažovat, že začnu s lodním průkazem na říční lodě.

V září jsem začal řešit, za co utratím Sodexo body, kterých se mi za rok 2020 nastřádalo hodně. Zjistil jsem, že se dají utratit i na Slevomatu. Začal jsem listovat Slevomatem a narazil na lodní kurz na motorové lodě zakončený praktickou zkouškou od Lodní školy za 4.500 Kč. Kurz jsem ihned zakoupil, zarezervoval si termín v říjnu a začal se těšit na kurz.

Příprava

Hned jak jsem zakoupil kurz, začal jsem s teoretickou přípravou. Našel jsem pěkně zpracované testovací otázky i s možností si dělat testy. Nabízí k tomu i mobilní aplikaci, kterou jsem si stáhl do telefonu, protože to pro mě bylo pohodlnější. Za testy se v mobilní aplikaci platí jednorázový ale zcela zanedbatelný poplatek (na iOS, na Androidu netuším).

Kategie Vůdce malého plavidla M408 otázek, všechny jsem si je postupně prošel a začal si zkoušet dělat testy. Na kurzu jsem si pak ještě připlatil za 900 Kč kategorii Vůdce malého plavidla C, kde je 215 otázek, ale je výhoda, že některé otázky se dají odvodit dle kategorii M.

Otázky pro kategorii M se týkají plavebního provozu, noční a denní signalizace, zvukových signálů, signalizace pro řízení plavby na vodní cestě, vytyčení vodních cest, základů konstrukce plavidel a základní první pomoci. U testu je 35 otázek a je potřeba jich zodopovědět správně alespoň 30 otázek.

Otázky pro kategorii C se týkají mezinárodního námořního práva a předpisů, základů navigace a značení mořských vodních cest, základů meteorologie a základů bezpečnosti a záchrany života na moři. U testu je 28 otázek a je potřeba jich zodopovědět správně alespoň 24 otázek.

S kategorií M mohu plout na řekách a to jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. S kategorií C mohu plout na moři do 1 námořní míle (1852 metrů) od pobřeží. Mohu tedy z Prahy doplout na moře a podél pobřeží se plavit dále (pokud  je na to plavidlo stavěné).

Kurz

Trochu jsem měl strach, zda kurz vůbec proběhne vzhledem k epidemiologické situaci, nakonec proběhl, ale v trochu upravené formě. Rozdělili nás do více skupinek po dvou, chybělo i občerstvení, ale to mi nevadilo.

Na kurz jsem se dostavil do Holešovického přístavu, kde jsem na lodi byl pouze já, instruktor a druhý student. Odvázali jsme loď a vypluli. Nejprve jsem kormidloval já. Plul jsem proti proudu ke Štvanici, kde jsem se proplavil plavebním průplavem. O kus dál za jedním Štefánikovým mostem jsem loď otočil a kormidlování převzal druhý kolega. Instruktor se nás cestou ptal na pravidla a hlavně na značení. Druhý student doplul za most Barikádníků, kde jsme se učili přistávat u břehu. Tam k nám přistoupil další instruktor, který měl na starosti, zda dostaneme potvrzení o praktické zkoušce či nikoli. Chtěl vidět, jak umíme manipulovat s lodí a hlavně přistávat u břehu.

Pak jsem s lodí doplul zpět do Holešovického přístavu, kde jsme dostali potvrzení o praktické zkoušce a vyplnili žádost k teoretické zkoušce na plavební úřad.

Zkouška

Byl jsem přihlášen k teoretické zkoušce na 8.12.2020 na plavební úřadu v Praze Holešovicích. Epidemiologická situace v ČR se však začala zhoršovat, takže došlo ke zrušení termínů v listopadu. Trnul jsem, aby nezrušili i můj prosincový termín, který byl tento rok poslední. Naštěstí termín zrušen nebyl, pouze mi posunuli čas, aby tam nebylo ve stejnou dobu moc lidí.

Nejprve si mě zkontrolovali, vyfotili na lodní průkaz a následně byl usazen k počítači, kde jsem začal s testem na kategorii M. Pokud bych v tomto testu neuspěl, testem na kategorii C už bych nepokračoval. Test jsem udělal bez jediné chyby, takže jsem pokračoval kategorií C, který jsem též udělal bez jediné chyby. Následně mi na počkání byl vystaven lodní průkaz.  Přesněji se jedná o Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla, současně platí pro ČR jako Průkaz vůdce malého plavidla.

Zhodnocení

Celkově mi nepřijde nijak složité získat lodní průkaz. Praktická zkouška je velmi jednoduchá při srovnání s řidičským oprávněním nebo dokonce se zbrojním průkazem, kde například zkouška z manipulace se zbraní je naopak velmi obtížná a mnoho lidí v ní neuspěje.

Co se týče testovacích otázek, tak na ty je potřeba se prostě naučit, jako kdekoli jinde. Některé věci je prostě potřeba se naučit, některé věci jsou logické, a dají se snadno odvodit a zapamatovat, a jiné se prolínají všemi testy, což jsou otázky týkající se například zdravotní pomoci. Pokud se však někdo zvládne naučit otázky na řidičský, zbrojní či jiný průkaz, zvládne se naučit i tyto.

Co dál

Uděláním lodního průkazu to ale nekončí, neboť nemám všechny kategorie. Určitě si rád, pravděpodobně v roce 2021, přidělám ještě kategorii Vůdce malého plavidla S, což jsou malé plachetnice. Tu je možno opět získat pouze po udělání kurzu zakončeného praktickou zkouškou. Časem si chci ještě udělat kapitánský průkaz na kategorii Kapitán C, což mi umožní plout na mořích do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřeží. Tu lze rozšířit na kategorii B a následně A, ale na to je potřeba mít něco nejprve odpluto s kategorií C.

Co si však plánuji co nejdříve udělat, je průkaz na lodní vysílačky. Nejprve pro kategorie OFV a OFP a časem i na kategorii SRC. Je to dobré k tomu, že budu moci poslouchat jiné lodě a komunikovat s nimi, a že budu moci komunikovat s plavebními komorami. Pro získání průkazu je opět potřeba absolvovat kurz a udělat zkoušku na ČTÚ. A vzhledem k tomu, že průkaz je mezinárodní, je potřeba alespoň základní znalost angličtiny, s čímž problém mít nebudu.

A jednou, doufám, si pořídím svoji vlastní jachtu, s níž půjde plout nejen po řekách ale i po moři.