Toastmasters setkání 3.4.2014

ToastmastersČtvrteční pravidelné setkání Toastmasters klubu Amplion jsem si náležitě užil, neboť jsem poprvé moderoval celé setkání a na pódiu jsem tak byl často. Celé setkání se neslo v pozitivní náladě a to nejen díky mému moderování, ale hlavně díky dobré přípravě všech řečníků, kteří vystoupili se svými proslovy, hodnoceními a moderováním improvizací a kvízu. Atmosféru podtrhly i improvizace a také to, že jsme se dověděli, že našemu bývalému prezidentovi klubu a stálému členu Zbyňkovi Šťávovi se narodila druhá dcera.

Moderování

Poprvé jsem se zhostil moderování celého setkání. Měl jsem trému a leckdy jsem si říkal, že to je katastrofa. Ale tyto pocity má prý každý, kdo se této role ujme poprvé.

Na moderování se mi líbilo to, že jsem na pódiu byl často. Snažil jsem se dopředu připravit a zjistit si něco o řečnících a jejich řečech. Přesto se mi stalo, že mi sem tam něco vypadlo a dokonce i u názvu proslovu a to i přesto, že jsem si ho ještě několikrát přečetl, než jsem ho šel oznámit.

A to byl jeden z okamžiků, kdy jsem si říkal, že moje moderování je katastrofa. Nejlepší je se však tomu zasmát a přiznat to, což jsem v závěru setkání udělal, když jsem se zamotal a nejjednodušší věc, jak se z toho vymotat, bylo to, že jsem to prostě přiznal a řekl to znovu už dobře.

Moderování je hodně o improvizaci a neustálém vystupování. Všem, kdo si tuto roli ještě nevyzkoušeli, to doporučuji. Neváhejte a vyzkoušejte si ji co nejdříve. Posune vás to hodně dopředu. Já už se těším, až si někdy v budoucnu tuto roli zopakuji a věřím, že to bude o něco lepší než na tomto setkání.

Německy snadno a rychle!

První humorný proslov na téma „Německy snadno a rychle!“ přednesl hostující řečník Ondřej Vodňanský z jiného pražského Toastmasters klubu. Mluvil o zajímavé metodě, jak se učí německy a do jakých kuriózních situací ho to přivedlo.

Řečník zmínil metodu, kdy stále dokola poslouchá fráze a tím se je učí. Tak jako se malé děti učí posloucháním, on se učí posloucháním němčinu. Kdykoli a kdekoli se sluchátky na uších – v MHD, při uklízení a dokonce i na návštěvě u tchyně. A přesně to ho několikrát přivedlo do zajímavých situací jako například, když jel v tramvaji plné německých turistů, poslouchal rozhovor a nevědomky jej nahlas opakoval. Sám sebe se ptal, jestli má manželku, kolik má dětí a sám si odpovídal. Němečtí turisté byli patřičně vykulení, jemu to však došlo až teprve, když jedna německá rodinka vystupovala s malými dětmi a děti na něj naprosto zmateně koukaly.

Já takto zkoušel poslouchat angličtinu při řízení, ale plně jsem se na angličtinu nedokázal soustředit.

Překonávání trémy těžce a pomalu

Další řečník, nováček klubu Amplion, přednesl svůj první proslov, kde se členům klubu a několika hostům, kteří nás přišli navštívit, představil.

Povídal o trémě mluvit na veřejnosti a podělil se se zkušenostmi, kdy v minulosti překonal strach a mluvil před publikem. A přesně to je ten důvod, proč se rozhodl začít chodit do našeho klubu.

Je takovým pravidlem klubu Amplion, že každý řečník, který přednese svůj první proslov tzv. otvírák, dostane symbolicky otvírák. Naneštěstí otvíráky došly a nikdo další nedokoupil, takže Lukáš Stejskal svůj otvírák nedostal, ale nemusí věšet hlavu, neboť chyba bude napravena a dostane ho příště, jak bylo slíbeno.

Ústava Tostmasters

Třetí řečník přednesl svůj vzdělávací proslov, který trval 16 minut, o ústavě Toastmasters. Mnoho členů netuší, že Toastmasters mají svoji ústavu. Řečník přednesl pouze první část tohoto proslovu, druhá nás čeká o 14 dní později.

Co Pavel Farský nezmínil, a co málokdo i ví, je, že klub Amplion má svou hymnu, kterou jsme zazpívali na rezidenčním víkendu Toastmasters v roce 2013.

Drobná práce

Ještě minutu před začátkem to vypadalo, že čtvrtý proslov tentokrát nebude, nakonec si ho vzala Anežka Nováková. Přednesla svůj soutěžní proslov, který přednášela nejen na soutěži, ale už i jednou u nás v klubu.

Mluvila o výroku amerického prezidenta George Washington: „Neptejte se, co pro vás může vaše země udělat, ale ptejte se, co pro vaši zemi můžete udělat vy.“ Podobný výrok pronesl prý i první český prezident T. G. Masaryk.

Řečnice mluvila i o třech ženách, které pro lidi udělaly hodně. Jednou z nich byla i Milada Horáková, která za svou odvahu zaplatila životem.

Následně se zamyslela nad tím, co obyčejný člověk, jako je ona sama, může pro lidi udělat. Co takhle pomoci lidem s komunikací? Nebo pomoci nějakému hnutí? A v čem jsme dobří my? Co mi můžeme pro naše okolí, pro lidi, pro svět udělat?

Improvizace

Je pěkné, když si hlavní moderátor může oddychnout a přenechat pódium moderátorovi improvizací, kterým byl tentokrát Petr Pelčík. Ujal se toho náležitě, je vidět, že je velmi zkušeným řečníkem. Z minulého setkání se nechal inspirovat tehdejší moderátorkou improvizací Dominikou Radanou Morkovinovou a také si přinesl tašku. A nejen jednu, ale rovnou dvě. Jednu plnou a jednu prázdnou.

První polovina řečníků si měla vybrat jednu věc z první tašky a přendat ji do druhé tašky tak, aby nešlo poznat, co to je, a pak nám o tom říci. Druhá polovina měla dělat to samé, ale v opačném pořadí. My pak měli hádat, co to bylo.

Navštívil nás i host z klubu z Linze z Rakouska. Sice nerozuměl česky, ale alespoň nasával atmosféru našeho klubu a zúčastnil se jedné z improvizací a poprvé tak v našem klubu zazněla angličtina.

Další role

Pěkné na setkání je to, že každý řečník je ohodnocen, dostane se mu rad, co zlepšit a na čem dále zapracovat, i pochvaly, co udělal dobře, což podporuje další zlepšování se. Ohodnoceny byly jak připravené řeči, tak i improvizované. V samém závěru pak byly hodnoceny i zbylé role.

Následovala i role moderátor kvízu, kdy jsme mohli vyzkoušet paměť. Jednou z otázek bylo i to, kdo z řečníků měl červenou košili. V sále bylo chvíli ticho, než někdo zmínil mě. Pravda, měl jsem přes ni sáčko, i tak mě překvapilo, že nikdo odpověď okamžitě nevyhrkl.

Časoměřič, který o sobě prohlásil, že neumí měřit čas, protože nenosí hodinky, svou práci i přesto odvedl dobře a informoval nás, kdo přetáhl, kdo se vešel do časového limitu a kdo ho naopak nevyužil.

Vyhodnocení

Nejlepším improvizátorem tohoto setkání byl zvolen Milan Poláček a nejlepším hodnotitelem byl vybrán David Talacko.

Setkání se povedlo. Jsem rád, že jsem si mohl zkusit roli moderátora, byť jsem sem tam něco pozapomněl. Příště to bude jistě lepší.

Můžete sledovat odpovědi k tomuto článku prostřednictvím RSS 2.0 zdroje.
Můžete zanechat vzkaz, or trackback z Vašich vlastních stránek.

Zanechte vzkaz.